Procurement opdrachten | 32 opdrachten
 • Senior Inkoper | Ministerie EZK| 5 maanden | 36 uur | Assen

  3 dagen geleden

  Onbekend - Assen

  Het IUC op zoek naar tijdelijke invulling van een veelzijdige senior inkoopadviseur waarbij de focus ligt op het voeren van accountmanagement en daarnaast het zelfstandig behandelen van inkoopvraagstukken. De senior inkoopadviseur is verantwoordelijk voor: het voeren van accountmanagement voor een toegewezen (interne) klantorganisatie Begeleiding van medior en junior inkopers  Uitvoering van Europese aanbestedingen en Meervoudige onderhandse aanbestedingstrajecten De senior inkoopadviseur:  Onderhoudt contacten met klanten binnen het toegewezen account Bedenkt integrale oplossingen voor inkoopvraagstukken  Overziet de effecten van een gekozen inkoopstrategie en de contractuele uitwerking en analyseert en anticipeert op de meerjarige effecten die hieruit voortvloeien Voert samengestelde analyse uit ten behoeve van (complexe) inkoopvraagstukken Geeft integraal advies over (complexe) inkoopvraagstukken  Begeleidt en coacht junior en medior inkopers bij de uitvoering van verschillende inkooptrajecten.  Voert zelfstandig (complexe) aanbestedingen uit
  1 broker | startdatum: juni 24, 2018 | einddatum: november 24, 2018
 • CONTRACT & LEVERANCIERMANAGER (MEDIOR)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-06-2018 Einddatum: 01-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Sluitingsdatum: 22-05-2018 om 16:00 uur Uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement op contracten binnen Huisvesting & Facilitair (H&F). De contractmanager werkt nauw samen met de business, de leveranciers, de inkopers en collega contractmanagers. De contractmanager monitort de dienstverlening van leveranciers en de interne ontwikkelingen, verzorgt de rapportages en participeert actief in (Europese) aanbestedingen. Daarnaast is de contractmanager o.a. verantwoordelijk voor het vaststellen van SLA's (en KPI's) en daarmee voor het berheersbaar maken van het contract. Wij verwachten van de kandidaat dat hij of zij een verbinder is en goed kan samenwerken in een grote en complexe organisatie. Daarnaast dat de kandidaat nadrukkelijk ervaring heeft met het managen van contracten binnen het domein van H&F (denk hierbij o.a. aan schoonmaak, catering, beveiliging, (klant)onderzoek en drukwerk).
  1 broker | 40 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-12-2018 | deadline: 22-05-2018
 • Medior Contract- en Leveranciersmanager | 40 uur | 6 maanden | Publiek | Noord-Holland

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor een publieke opdrachtgever zijn wij op zoek naar een medior contract- en leveranciersmanager. Als contract en leveranciersmanager: Ben je de primaire intermediair tussen de leveranciers en de contracteigenaar op contractueel vlak van dat wat is afgesproken tussen leverancier en de organisatie. Werkt hiertoe nauw samen en onderhoudt contacten met de inkoopadviseur,de interne klant en de contracteigenaars. Bespreek je periodiek de dienstverlening met de leverancier, spoort aan tot verbeteringen en optimalisatie van de dienstverlening inclusief de mogelijkheden tot het besparen van de kosten en/of verbeteren van de kwaliteit. Vertaal je tactische doelstellingen in operationele doelstellingen en levert informatie en kennis (Tactisch) in het bijzonder op het eigen vakgebied voor de organisatie. Analyseer en voer je de contracten uit, stelt deze vast en implementeert de contracten met een middelmatig afbreuk risico op prestatie, kwaliteit en/of klanttevredenheid. Stel je de KPI’s en SLA vast voor de beheersbaarheid van het contract. Bewaak je de looptermijnen en opzegtermijnen van contracten en initieert voorstellen richting contracteigenaar over de verlenging en/of beëindiging van contracten. Adviseer je de contracteigenaar (interne klant) tijdens het aanbestedingsproces over de interne en externe vast te stellen KPI’s en SLA’s. Stuur en adviseer je tactisch op de naleving van het contract, zowel door de eigen organisatie als door de leverancier. En toetst de uitnutting van het contract (KPI’s, kwantiteit en prijs). Beoordeel je de effectiviteit en efficiency van de administratieve processen en de interne controlemaatregelen. Rapporteert je periodiek richting contracteigenaar over de performance van de leverancier en de uitnutting van het contract. Participeer je in projecten voor toekomstige Europese aanbestedingen en selectietrajecten voor nieuwe leveranciers. Stel je tactische leveranciersinformatie op.
  1 broker | startdatum: juni 4, 2018 | einddatum: december 1, 2018
 • Interim Projectinkoper met EA ervaring – Rotterdam

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor de Veiligheidsregio Rotterdam zijn wij op zoek naar een projectinkoper met EA ervaring. Als inkoopadviseur adviseer je de interne opdrachtgever (zowel tactisch als strategisch) over het doelmatig uitvoeren van aanbestedingen. Je werkt samen met projectleiders om Europese aanbestedingen en andere inkooptrajecten tot een succesvol einde te brengen. De komende periode staat een aantal aanbestedingen gepland welke uitgevoerd moeten worden. Organisatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb. Functie Je onderhoudt contact met de senior inkopers en laat aanbestedingsdocumenten collegiaal toetsen voordat deze worden gepubliceerd. Je rol ziet er als volgt uit: Je adviseert de projectleider over de te volgen inkoopstrategie en procesaanpassingen; Je ondersteunt de opdrachtgever door het scherp krijgen van de inkoopbehoefte. Deze behoeftes vertaal je in offerteaanvragen; Je coördineert en neemt deel aan projectteams ten behoeve van Europese aanbestedingen en overige inkooptrajecten; Je monitort en adviseert bij de naleving van inkoopprocedures, -voorschriften en afspraken over het inkoopproces, inclusief Europese aanbestedingen; Je rapporteert over de voortgang van het inkoopproces en bewaakt het aantal in te zetten uren vanuit Inkoop en communiceert in de lijn bij afwijking hiervan. De werkplek bevindt zicht op de locatie te Rotterdam, echter werkzaamheden en overleggen kunnen ook op andere locaties binnen de regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvinden.
  1 broker
 • Inkoper | 36 uur | 6 maanden | Publiek | Noord-Holland

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Voor een publieke organisatie zijn wij opzoek naar een inkoper die zelfstandig inkooptrajecten uitvoert. Daarnaast adviseert de inkoper opdrachtgevers op welke wijze zij de inkoopbehoefte het beste kunnen verwoorden in een heldere uitvraag naar de markt. Ook is hij of zij bereid alle voorkomende werkzaamheden binnen het team Inkoop op te pakken indien dat gewenst is.\ De inkoper houdt zich voornamelijk bezig met de volgende taken: het uitvoeren van meervoudig onderhandse inkooptrajecten binnen het inkooppakket waarvoor het team als leadbuyer verantwoordelijk is. Daarbij worden alle noodzakelijke handelingen gedaan zoals adviseren over de manier van de uitvraag, marktonderzoek, offertedocument opstellen inclusief de overeenkomst, beoordeling van de offertes, het verzorgen van formele gunnings- en afwijzingsbrieven en dossiervorming; het uitvoeren van eenvoudige Europese aanbestedingen, waarbij dezelfde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als hierboven beschreven; het adviseren van de opdrachtgevers bij het uitvragen van individuele (inhuur)opdrachten. De inkoper is in staat om zich soepel te bewegen in het krachtenveld tussen de verschillende partijen en opdrachtgevers. Waar nodig kunnen overtuigen van de juistheid van het afgegeven advies. Van de inkoper wordt verwacht dat hij/zij altijd in elke situatie integer handelt.
  1 broker | startdatum: juni 4, 2018 | einddatum: december 1, 2018
 • INKOOPADVISEUR

  4 dagen geleden

  Onbekend - Ferwert

  1-06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 12:00 uur Wij zoeken een inkoopadviseur met ruime kennis van en ervaring met inkopen en aanbesteden in de gemeentelijke omgeving. In samenwerking met team inkoop zorg de adviseur voor het verder ontwikkelen en ondersteunen van de inkoopfunctie binnen de opdrachtgever. De inkoopadviseur neemt deel in aanbestedingsteams en fungeert als schakel tussen team Inkoop en de aan jou toegewezen teams. Je adviseert de interne opdrachtgever/projectleider over de mogelijkheden en aanpak om, met behulp van een passende inkoopstrategie, te komen tot een juiste contractvorm en leverancierskeuze. Daarbij begeleid je de (Europese) aanbestedingen die daaruit voortvloeien. Sinds 1 januari 2017 is de inkoopfunctie centraal belegd en adviseren en ondersteunen de inkoopadviseurs de directie en organisatie bij het implementeren van het centrale inkoop- en aanbestedingsbeleid. Als inkoopadviseur werk je nauw samen met de 2 collega’s van inkoop. De concernstaf wordt aangestuurd door de adjunct-directeur.
  2 brokers | 24-36 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-05-2018
 • Director Procurement & Sourcing

  4 dagen geleden

  TLN (The Learning Network) - Kampen (NL)

  Director Procurement & Sourcing / DH6310 (Standplaats Kampen) Organisatie Onze klant, The Learning Network (TLN), is de grootste distributeur van (digitale) leermiddelen in Nederland en marktleider in alle marktsegmenten waarin het bedrijf opereert. Sinds enkele jaren opereert TLN ook in de Belgische markt. TLN volgt en verandert mee met het onderwijs van de 21e eeuw; het bedrijf wil een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs op maat. Naast de rol van distributeur van (digitale) leermiddelen ontwikkelt zij derhalve continu nieuwe en flexibele diensten om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen met het leerproces. Als ervaren, onafhankelijke vooruit strevende partij in het hart van het onderwijs, met een groot netwerk en een breed scala aan innovatieve en effectieve leermiddelen uit binnen- en buitenland, is TLN als geen ander in staat het onderwijs te helpen bij de transformatie naar gepersonaliseerd leren. Vanuit de locaties Kampen en Emmen vinden jaarlijks ruim 13 miljoen studieboeken met bijbehorende digitale, video- en audiomaterialen hun weg naar 1,4 miljoen leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo, de universiteiten en de zakelijke markt. Daarnaast worden ruim 3 miljoen digitale leermiddelen gedistribueerd. De vaste kern van TLN bestaat uit 350 medewerkers. In het logistieke (hoog-) seizoen wordt dat aantal uitgebreid met ca 3.500 uitzendkrachten. TLN kent een businessunitstructuur, bestaande uit 4 operationele businessunits en 1 unit waarin de groups-services zijn samengebracht, te weten: Voortgezet Onderwijs, Studystore (mbo, hbo, universiteiten en zakelijk), Van Dijk Innovatie, Studieshop België en de Group.  Jaarlijks worden ruim 10 miljoen nieuwe boeken en overige leermiddelen ingekocht en in combinatie met tweedehands boeken verkocht of verhuurd in abonnementsbundels. Circa 70% van de inkoopspend (totaal ca. € 250 miljoen jaarlijks) vindt plaats bij de top 10 leveranciers van TLN, waaronder de grote uitgevers. De resterende leermiddelen worden bij een groot aantal kleinere uitgevers ingekocht (grote longtail). Overige diensten als transport, uitzendkrachten en ICT worden ingekocht bij meerdere leveranciers (Non-Book Related inkoop). De afdeling procurement is verantwoordelijk voor het sourcen van leveranciers, contract- onderhandelingen, management en inrichting voor de leveranciers van de business units en de groep. Inkoop plant, bestuurt en coördineert de inkoopprocessen binnen TLN en heeft een verbindende rol tussen de business units en tussen de leveranciers en de verkoop afdelingen van de business units. In het afgelopen jaar heeft TLN met behulp van een externe partij de structuur van de inkoopafdeling en de processen van inkoop geprofessionaliseerd en afgestemd op de behoefte van de 5 business units. Gekozen is voor een model van centraal gecoördineerde procurement (voor strategie, beleid en functionele aansturing) in combinatie met decentrale strategische, tactische en operationele uitvoering in de BU’s zelf. Vanuit de directie van TLN is er nu de behoefte ontstaan voor het aantrekken van een ervaren Director Procurement & Sourcing die de afdeling gaat aansturen en verder vormgeven. Historie In 1927 ontstond in Kampen het Overijssels Boekhuis.  In 1937 werd de eerste winkel geopend en de naam veranderde in Van Dijk’s Boekhuis. In 1963 werd Van Dijk's Boekhuis erkend als nieuwe boekhandel en groeide het bedrijf mede door de verkoop van nieuwe schoolboeken. Met de invoering van de Mammoetwet (1968), ontstond een nieuwe ontwikkeling in het onderwijs, waarbij de gedachte was dat elke leerling zowel een middelbare als beroepsopleiding zou moeten volgen. Het bedrijf sprong hierop in en had van bijna elk vak tweedehands én nieuwe boeken op voorraad.  Om een slagvaardige en snelle afhandeling van de orderverwerking te krijgen, werd in het bedrijf flink geautomatiseerd. In 1993 trok de familie Van Dijk zich terug uit de boekhandel en werd opvolging gevonden buiten de familie. Sinds 2003 zijn er zo’n 25 bedrijven overgenomen, waaronder De Ruiter & Fanoy, Selexyz(nu Studystore), Studieboekencentrale, Lisette Werter (voortgezet onderwijs), IT Department, De Digitale Klas (nu Van Dijk Innovatie) en het Belgische StandaardBoekVerhuur (nu VDB).  Sinds eind 2016 heeft de Brits- Amerikaanse investeringsmaatschappij een aandeel in The Learning Network en zij betreedt hiermee de Nederlandse markt van schoolboeken en digitale leermiddelen. TLN hoopt hiermee haar ambitie realiseren van voornamelijk leverancier van (digitale) leermiddelen naar brede dienstverlener voor scholen. Structuur Directie: Hans van der Wind (CEO), Jeroen de Swart (CFO), Albert Jagt (CTO), Marcel Verhoeven (directeur HR) en de directeuren van de twee grootste business units: Voortgezet Onderwijs (Arjen Oudheusden) en Studystore (Albert Jagt a.i.).  Functie omschrijving Over de rol vacant De rol van Director Procurement & Sourcing kent meerdere facetten:  Je hebt zitting in de MT’s van de twee grootste BU’s (BU Voortgezet Onderwijs en BU Studystore) en stemt de procurement activiteiten af met de Managing Directors van de BU’s. Hiërarchisch geef je leiding aan de Strategische, Tactische Partner Managers en hun commercieel inkopers van de twee belangrijkste BU’s (2 SPM’s, 2 TPM’s en 4 CI’s), een controller Procurement en de inkopers NBR (2). Je laat medewerkers tot hun recht komen, ontwikkelt hen en inspireert hen om het beste in zichzelf boven te halen. Hiërarchisch val je onder de CFO en heb je een functionele lijn met de Managing Directors van de BU’s.  Je bent hands-on betrokken bij de belangrijke contractonderhandelingen met strategische leveranciers. Je stemt, op verzoek of waar en wanneer nodig, de procurement strategieën en de ontwikkelingen binnen inkoop en de leveranciersmarkt af met de directie van TLN (je primaire aanspreekpunt en escalatieniveau is daarbij de CFO). De rol beperkt zich dus niet tot “hardcore” procesmatige inkoop. “Commercial agility” en “Business Development” zijn een zeer belangrijk onderdeel van je takenpakket in de alignment van procurement met de strategie en performance van de business units. Verwacht wordt dat jij jezelf in de core business (afzetmarkten, bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie van TLN) verdiept alsook dat jij de ontwikkelingen in het onderwijs en de leveranciersmarkt op de voet volgt en daarmee een vertaalslag maakt naar de toekomstige inkoopvisie en inkoop strategieën van TLN. Kortom, men zoekt een persoon die, na een gedegen inwerkperiode, een waardevolle sparringpartner (met gedegen procurement expertise) wordt van de hoofddirectie van TLN en die creatief meedenkt en  proactief de Managing Directors van de BU’s ondersteunt om inkoop af te stemmen op de bedrijfsstrategie van TLN. Je manifesteert je in de organisatie vanuit een servicegerichte attitude en neemt actief je verantwoordelijkheid, waarbij invloed op overtuigende wijze wordt aangewend om zaken voor elkaar te krijgen.. Je hebt in deze functie dus een sterk verbindende rol en moet in staat zijn goed te opereren binnen een matrixstructuur.  Jouw profiel Afgeronde opleiding op WO niveau Ervaren Procurement professional met bewezen commercieel track record Verbinder / coördinator Gericht op interne klanten en eindklanten (inkoop niet zien als standalone functie met eigen agenda, dus geen silogedrag) Uitstekende onderhandelaar (relatief veel single source supply waarbij, naast een hechte relatie, iedere cent van belang is) Zelfstarter met een ondernemersinslag Strateeg / visionair Resultaatgericht Gesprekspartner op C-level Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Engels en Nederlands) Standplaats voor deze functie is het kantoor van TLN in Kampen. Ook zul je 1 dag per week werken vanuit het kantoor van TLN in Emmen. Aanbod Wat biedt TLN? Een prettige werksfeer waarbij je op C-niveau betrokken bent bij de bedrijfsvoering (dus met een bredere blik dan procurement alleen). Naast uitstekende secundaire voorwaarden, wordt een basissalaris van maximaal € 130K geboden + een bonusregeling + een leaseauto.
  1 broker
 • STRATEGISCH INKOOPADVISEUR MET JURIDISCHE ACHTERGROND

  4 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Inhoud en doel Bij onze opdrachtgever spelen er meerdere actuele ontwikkelingen die raken aan het inkoopdomein Kennis. Deze maken het noodzakelijk de juridische kennis met name op het gebied van de relevante wetgeving (Aanbestedingswet, Wet markt en overheid etc.) binnen de afdeling Kennisinkoop uit te breiden  Verschillende ontwikkelingen (Marktvisie, Topsectorenbeleid, …) maken het noodzakelijk om naast reguliere inkopen op andere manieren samen te werken met marktpartijen, kennisinstellingen, stichtingen, overheden of samenwerkingsverbanden van deze partijen. Dit vraagt om op een juiste wijze de relevante wetgeving te gebruiken om deze samenwerkingen mogelijk te maken en op deze wijze de gewenste doelen te kunnen realiseren. Hierbij is het belangrijk goede samenwerking en afstemming te zoeken met de juridische afdeling. Om de gewenste doelen helder juridisch juist en rechtmatige te kunnen vertalen naar (samenwerkings)overeenkomsten is het nodig om tijdig aangehaakt te zijn bij de inhoudelijke specialisten en deze mensen op een juiste wijze te kunnen adviseren conform de interpretatie van de relevante wetgeving.  De wetgeving geeft kaders waarbinnen de overheid kan manoeuvreren. Het opzoeken van de handelingsruimte binnen deze kaders, hierin doelgericht en risicobewust manoeuvreren vraagt om juridische interpretatie- en handelingskracht die onze opdrachtgever nu mist.  Een ander actuele ontwikkeling zijn de ambities in het regeerakkoord en de rol die daarin wordt gegeven aan Inkoop. Ook dit vraagt meer inzet vanuit Kennisinkoop op om innovatiegericht in te kopen en op die wijze innovatie te stimuleren. De nichemarkten waar kennis zich in bevindt vragen om een specifieke aanpak hiervoor. Verdienmodellen voor de markt zijn daarbij een punt van aandacht, dit bespreekbaar maken met de markt geeft spanning met het gelijke speelveld uit de Aanbestedingswet.  Taken en werkbeschrijving Vanuit jouw specifieke deskundigheid, zowel van het aanbestedingsrecht als van de strategische aanbestedings-/inkooppraktijk, lever je zelfstandig je bijdrage aan de dienstverlening en belangenbehartiging ten behoeve van de inkoop en/of samenwerkingsopgave van onze opdrachtgever. Vanuit jouw specifieke deskundigheid maar ook de juiste duiding van de samenwerkingspartners ben je in staat de vertaling te maken vanuit de gewenste inkoop- ofwel samenwerkingsverband naar juridisch correcte (samenwerkings)overeenkomsten. Als juridisch onderlegd strategisch adviseur heb je daarin een afwisselende rol: vaak neem je initiatief, een andere keer werk je adviserend en soms geef je richting aan een proces, maar ook ben je niet bang om de handen uit de mouwen te steken en een (samenwerkings)overeenkomst op te stellen. Op die manier sla je de brug tussen alle betrokkenen in de keten van het inkooptraject bedrijfsleven, wetenschap, Binnen onze opdrachtgever draag je op deze wijze bij aan de integrale benadering van inkoop- ofwel samenwerkingsvraagstukken. Je hebt contacten met zowel inhoudelijke specialisten, management, collega-juristen, collega-inkopers, kennisleveranciers, .. en weet op de juiste plekken de verbinding te leggen met de doelstellingen van zowel onze opdrachtgever als de afdeling KennisInkoop De opgedane kennis en ervaringen deel je met je inkoopcollega’s en maak je de kennis die je hebt opgedaan toegankelijk voor de collega’s door deze bijvoorbeeld uit te werken in algemeen bruikbare uitwerkingen/richtlijnen of in beschrijvende documenten/richtlijnen. Maar vooral ben je een collega-inkoopadviseur, een inspirator en sparringpartner voor je inkoopcollega’s.  Je vindt het leuk om je kennis en ervaring te delen met collega’s en op sommige momenten als coach op te treden om de collega-inkopers verder op weg te helpen met het complexe inkoopvraagstuk.
  1 broker
 • OPDRACHT ADVISEREN CONTRACTEN

  5 dagen geleden

  Onbekend - Tilburg

  1-06-2018 Einddatum: 31-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 10:00 uur Jij voorziet de contractmanager van adviezen ten behoeve van een correcte en tijdige realisering van contracten. Het betreft met name contracten met een sterke Industriële automatisering/ICT achtergrond in combinatie met elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele aspecten. In de voorbereidingsfase zijn de adviezen gericht op onder meer, de verzorging van aanbestedings- en gunningsdocumenten, evenals de opstelling van het contractbeheersingsplan en de contractuele beoordeling van documenten i.r.t. de aanbesteding. In de uitvoeringsfase zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de project- en contractrisco’s, het formulier A t.b.v. voorbereiding toetsen en evaluatie SCB.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-05-2019 | deadline: 25-05-2018
 • PROCESLEIDER INKOOP

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-06-2018 Einddatum: 15-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 08:00 uur Als Procesleider ben je belast met de verdere implementatie van het vernieuwde inkoopproces. Dit doe je in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau (leadbuyer fysiek), Verkeer & Openbare Ruimte+ (V&OR) en Stadswerken (SW). Daarbij zullen de processen goed moeten worden afgestemd met de overige partners binnen het fysieke domein zoals Grond & Ontwikkeling (G&O) en Ruimte & Duurzaamheid (R&D). Tevens draag je zorg voor de implementatie in de organisatie V&OR +. Hierbij communiceer je over de nieuwe manier van werken. In het inkoopplan 2018 zijn de gewenste resultaten geformuleerd die passen bij de nieuwe werkwijze: categorieplannen, stedelijke contracten e.d. De implementatie hiervan zal begeleiding en voortgangs-ondersteuning vragen van de projectleider. Je zorgt dat medewerkers, assetmanagers en lijnmanagers op de hoogte zijn van het nieuwe proces en werkwijze. Je doet verbetervoorstellen waar nodig en stemt deze af binnen de keten en de eigen organisatie. De nadruk van de functie ligt op verbinden en samenwerken. De procesleider Begeleidt de proces veranderingen van tekentafel tot vanzelfsprekend gebruik. Je maakt gebruik van bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen werkprocessen en werkinstructies; Signaleert en agendeert verbeterpunten in het inkoopproces; Is verantwoordelijk voor de prestaties van het proces: Formuleert de prestatie-indicatoren op basis waarvan hij/zij kan beoordelen of het proces goed loopt; Bewaakt de doelstellingen van het proces. Is verantwoordelijk voor het functioneren van de leer- en verbeterloop Organiseert hiertoe een overlegstructuur binnen V&OR met belanghebbenden en neemt deel aan ketenbrede overleggen; Beslist over procesaanpassingen; Draagt zorg voor het doorvoeren van verbeteringen Heeft een brede blik op het proces: Overziet het hele inkoopproces over de gehele keten en de aansluitingen met andere processen; Stuurt het deelproces m.b.t. V&OR (en de medewerkers van V&OR+ in het proces) functioneel aan; Betrekt alle procesmedewerkers. Rapporteert over de voortgang van het inkoopplan 2018 en stemt regelmatig af met de lijnorganisatie: Stuurt het deelproces binnen V&OR aan en bewaakt de (inhoudelijke) kennis en kunde in dit proces; Realiseert via de lijnorganisatie dat kennis en kunde op orde zijn; Zorgt dat de benodigde capaciteit en inzet voor het proces geleverd wordt. Je legt verantwoording af aan/over: Inhoudelijke voortgang: de programmamanager Implementatie Assetmanagement en de Task force Inkoop. Aanpak procesverbeteringen: De programmamanager implementatie nieuwe organisatie V&OR+
  2 brokers | 24 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 15-11-2018 | deadline: 25-05-2018
 • Interim Buyer/ Planner

  5 dagen geleden

  Econosto Nederland BV - Rotterdam (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers in de private sector, zijn wij momenteel kandidaten aan het selecteren voor de positie: IM6269 Interim Buyer/ Planner (Regio Rotterdam) Functie omschrijving Werkzaamheden In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationele inkoopproces voor jouw assortiment (category). Je stelt inkooporders op en zorgt dat deze binnen de afgesloten overeenkomsten worden uitgeleverd. Je draagt bij aan een gestructureerde en optimale inkoopwijze. Binnen de functie zijn de volgende werkzaamheden relevant: • Uitvoering van de bestel activiteiten • Realiseren van de leverbetrouwbaarheid doelstellingen • Analyse en discussie over de resultaten en service graden • Bijdragen en uitvoeren van verbeter trajecten intern en extern Functie-eisen Je hebt aantoonbare inkoop ervaring en voelt je als een vis in het water in een commercieel technische omgeving. Service staat bij jou hoog in het vaandel en je kunt goed organiseren. • MBO/HBO werk- en denk niveau; • Een uitstekende beheersing van de Engelse taal en voldoende van de Nederlandse taal; • Analytisch vermogen, resultaatgerichtheid en teamspeler zijn competenties die bij je passen; • Vermogen om goede zakelijke relaties te onderhouden; • Commerciële instelling, overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden. Aanbod Aanbod De positie start z.s.m. op een fulltime (40 uur) basis en is voor 3-4 maanden. In principe kom je voor de duur van de opdracht in dienst bij InQuest, tenzij je aantoonbaar als ZZP’er gekwalificeerd bent. 
  1 broker
 • Interim Aanbestedingsadviseur Renovatie gebouw C

  5 dagen geleden

  Onbekend - Den Haag (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers, in de publieke sector, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Aanbestedingsadviseur Renovatie gebouw C (a.o.m) (Den Haag) Organisatie Project renovatie gebouw C  De opdrachtgever heeft een grootschalige renovatie gepland van een de gebouwdelen in Den Haag. Doel is om te komen tot een flexibel, toekomstgericht pand met een zeer hoge duurzaamheidsambitie. In opdracht van de opdrachtgever heeft een integraal ontwerpteam gewerkt aan het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. Op basis van dit VO is de opdrachtgever voornemens om een aanbestedingsprocedure op te starten om te komen tot een DB&M contract, middels een concurrentiegerichte dialoog.  Het contract met een te selecteren consortium omvat de D&B renovatie van gebouw C, waarbij het vastgestelde VO geldt als referentiemodel voor de minimaal te leveren kwaliteit. De component Maintain omvat mogelijk niet alleen het te renoveren gebouw C. Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure wordt ook de wenselijkheid onderzocht het onderhoud van de bestaande gebouwen A/B, D en mogelijk E te integreren in het contract. Een conditiemeting van de gebouwen A/B, D, E wordt deze zomer uitgevoerd.  Het gehele project valt onder de verantwoordelijkheid van een projecteider Renovatie gebouw C.  Functie omschrijving De opdracht voor de aanbestedingsadviseur behelst samengevat:  a. de voorbereiding van een DB&M aanbesteding en het opstellen van contractdocumenten voor duurzame renovatie van gebouw C, daaronder begrepen:  de Vraagspecificatie, inclusief opstellen/inventarisatie van alle benodigde bijlagen.  het opstellen van de UAV-GC contractdocumenten incl. alle benodigde bijlage / annexen, zoals het toetsings- en acceptatieplan,  het opstellen van de maintainovereenkomst incl. alle benodigde bijlagen  b. advisering bij de uitvoering van de noodzakelijke Europese aanbestedingsprocedure, daaronder begrepen:  het opstellen van de selectie- dialoog- en gunningsleidraden,  het voorbereiden en faciliteren van de dialoogrondes met de deelnemende consortia, waarbij de aanbestedingsadviseur de dialoogrondes ook voorzit.  de beantwoording van vragen n.a.v. de dialoogrondes,  het mede beoordelen van verzoeken tot deelname en inschrijvingen,  het voeren van onderhandelingen met de beoogde winnaar, daaronder begrepen het voeren van inhoudelijke gesprekken,  opstellen en redigeren van de definitieve contractdocumenten.  Gezien de diversiteit van de gevraagde werkzaamheden laten wij het aan de inschrijver over om een individu voor te stellen of een (beperkt) team, waarin verschillende deelnemers verschillende competenties brengen. Als onderdeel van de gevraagde rol zien wij in ieder geval: Opstellen van de Vraagspecificatie voor de DB&M aanbesteding van de renovatie van gebouw C, bestaande uit alle benodigde stukken, uitgaande van het UAV-GC contract.  Opstellen van een UAV-GC contract inclusief alle bijlagen en annexen, zoals toets- en acceptatieplan.  Opstellen van een Maintain contract incl. service level agreement.  Opstellen van alle vereiste bijlagen nodig voor bovengenoemde documenten en inventariseren van de door de opdrachtgever en (externe) adviseurs aan te leveren documenten.  Advisering inzake bovengenoemde documenten ten aanzien van o.a. diepgang, kwaliteitsborging, contractduur, demarcatie verantwoordelijkheden en werkzaamheden tussen marktpartij – opdrachtgever voor zowel het UAV-GC contract als het Maintain contract.  Advisering inzake selectie- en gunningscriteria en beantwoording van vragen tijdens de aanbesteding (Nota’s van
  1 broker
 • INKOPER EUROPESE AANBESTEDINGEN

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum: 1-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-5-2018 om 17:00 uur Functieomschrijving De inkoper voert zelfstandig inkooptrajecten uit en adviseert opdrachtgevers op welke wijze zij de inkoopbehoefte het beste kunnen verwoorden in een heldere uitvraag naar de markt. Ook is hij of zij bereid alle voorkomende werkzaamheden binnen het team Inkoop op te pakken indien dat gewenst is. De Inkoper houdt zich voornamelijk bezig met de volgende taken: het uitvoeren van meervoudig onderhandse inkooptrajecten binnen het inkooppakket waarvoor het team als leadbuyer verantwoordelijk is. Daarbij worden alle noodzakelijke handelingen gedaan zoals adviseren over de manier van de uitvraag, marktonderzoek, offertedocument opstellen inclusief de overeenkomst, beoordeling van de offertes, het verzorgen van formele gunnings- en afwijzingsbrieven en dossiervorming; het uitvoeren van eenvoudige Europese aanbestedingen, waarbij dezelfde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als hierboven beschreven; het adviseren van de opdrachtgevers bij het uitvragen van individuele (inhuur)opdrachten. De inkoper is in staat om zich soepel te bewegen in het krachtenveld tussen de verschillende partijen en opdrachtgevers. Waar nodig kunnen overtuigen van de juistheid van het afgegeven advies. Van de inkoper wordt verwacht dat hij/zij altijd in elke situatie integer handelt.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 1-12-2018 | deadline: 24-5-2018
 • MANAGER INTEGRALE UITBESTEDING

  6 dagen geleden

  Onbekend - Den Helder

  -06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 -40 Sluitingsdatum: 29-05-2018 om 14:00 uur Deze functionaris is verantwoordelijk voor: Het inrichten van de aan hem toegewezen contracten, door de contractafspraken verder te concretiseren; het beoordelen en door een externe werf laten uitvoeren van Incidenteel Onderhoud (IO); het organiseren van toezicht op de uitvoering van IO opdrachten en het aansturen van de aan hem toegewezen teamleden; Initiëren van Benoemd Onderhoud (BO) opdrachten, door het opstellen van de kaders(tijd, geld) voor het BO van een eenheid; Opdragen van instandhoudingsanalyse- en modificatieopdrachten aan de verantwoordelijke projectleider, voor uitvoering tijdens een BO; Met Operationeel beheer (OPBEH)&VAM en externe werf afstemmen ten aanzien van portfolioplan. Verantwoordelijk voor het afstemmen van Klasse-eisen en Materiele zeewaardigheid. Het bewaken van de contractbudgetten; Het opstellen/bewaken van de prestaties van de externe onderhoudende partij op basis van KPI's, b.v. materiele gereedheidsgraad; Het periodiek bespreken van rapportages, prestaties, samenwerking en de contracten met de externe en intern; Het periodiek evalueren van het contract en doen van verbetervoorstellen. 2. Adviseert het managementteam van de instandhoudingsgroep over contractaangelegenheden en over de bedrijfsvoering aangaande het contractbeheer.
  1 broker | 36 -40 uur | startdatum: 30-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 29-05-2018
 • Inkoop- en Aanbestedingsadviseur InQuest

  6 dagen geleden

  Onbekend - Nederland (NL)

  We hebben de overtuiging dat de professional het verschil maakt en de drijvende kracht is en zal blijven in de verdere ontwikkeling van Inkoop. Om de toenemende vraag van de markt naar inkooptalent te ondersteunen zijn wij op zoek naar Inkoopconsultants Publiek, ondernemers die kansen pakken. Organisatie Bij InQuest Publiek bruist het van initiatief en ondernemerschap. Allemaal gericht op het zo goed mogelijk faciliteren van de optimale aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, competenties en ervaring binnen de Inkoopdiscipline. Als marktleider in de Benelux doen we dit vanuit onze vestigingen in Den Haag en Antwerpen. Al meer dan 15 jaar werkt InQuest zorgvuldig aan het opbouwen van haar netwerken zowel aan de organisatiekant als aan de kant van de inkoopprofessionals, zowel in de private als in de publieke sector. Met onze 20 gedreven en enthousiaste medewerkers komen we jaarlijks bij meer dan 300 organisaties binnen, spreken we meer dan 1000 inkoopprofessionals face to face, organiseren we trainingen en workshops, doen we aan talentontwikkeling, initiëren thema discussies met de markt en hebben we een brede productportfolio opgebouwd om actuele vraagstukken binnen Inkoop te faciliteren. Functie omschrijving Als Inkoopconsultant Publiek van InQuest ga jij het verschil maken bij opdrachtgevers in de publieke sector. Gesteund door scholing, intensieve coaching en het kennisnetwerk van InQuest vertegenwoordig jij het gevraagde niveau m.b.t. kennis, competenties en ervaring. In eerste instantie zorg je voor de succesvolle invulling van de opdrachten die InQuest heeft. Je kijkt hierbij verder dan je neus lang is en pakt de kansen die er liggen om opdrachtgevers te ondersteunen. In overleg kijken we welke opdrachten het beste bij je passen en het interessantst zijn. Keuze genoeg; elk jaar zoekt InQuest voor honderden opdrachten, vanuit zeer uiteenlopende sectoren, de juiste professional. Daarnaast ben je ook ondernemer binnen InQuest en geef jij je ogen en oren goed de kost in de markt. Behoeftes en mogelijkheden in de markt weet je te vertalen naar de productportfolio van InQuest. Zo draag je actief bij aan de klanttevredenheid en de verdere ontwikkeling van InQuest. Als Inkoopconsultant Publiek van InQuest steek je de handen uit de mouwen en word je niet nerveus wanneer de klant verwacht dat jij het verschil zal maken. Je wilt en kunt het businessgesprek met de organisatie voeren en last but not least heb jij steeds de ambitie jezelf te verbeteren en jezelf klaar te maken voor de volgende stap. Wij denken dat de Inkoopconsultant Publiek van InQuest zich verder herkent in de volgende criteria: Je hebt een WO of HBO opleiding afgerond met bovengemiddelde resultaten (bij voorkeur in bedrijfskundige, economische of facilitaire richting); Je hebt relevante nevenactiviteiten op je CV staan; Je hebt reeds inkoopervaring opgedaan en zelfstandig tactische inkooptrajecten begeleid binnen de publieke sector; Ervaring met het zelfstandig begeleiden van Europees Aanbestedingstrajecten; Je bent analytisch, commercieel, proactief, zelfstandig en doortastend.; Je hebt een positieve instelling en Humor; Je bent authentiek, werkt graag samen, luistert goed en beschikt over inlevingsvermogen.  Aanbod Bij InQuest kom je direct in aanraking met de intensieve netwerken van InQuest binnen Inkoop en zit je bovenop de ontwikkelingen die binnen Inkoop plaatsvinden; Je doet via uiteenlopende en leuke opdrachten intensieve ervaring op die jou sterker profileren als de inkoopprofessional van morgen; Op maat geboden scholing en coaching ondersteunen jouw persoonlijke ontwikkeling; Ondernemerschap wordt binnen InQuest aangemoedigd en je krijgt alle ruimte om zelf je vervolgcarrière vorm te geven; Uiteraard kennen we voor onze consultants een goed basissalaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto en een interessante bonusregeling.  
  1 broker