Overheid opdrachten | 7 opdrachten
 • Projectmanager Europese innovatieprojecten (32 uur)

  2 uur geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van challenges en businesscases. U draagt zorg voor de integrale toepassing van open data en IT-oplossingen binnen de projecten. U ontwikkelt een innovatieve inkoopaanpak en datastrategie. U ontwikkelt een (internationaal) ecosysteem / netwerk met andere steden, kennispartners en bedrijven. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een gecoördineerde planning met meerdere diverse stakeholders. U stelt een communicatiestrategie op richting de opdrachtgevers, partners en het ecosysteem / netwerk. U draagt zorg voor een regelmatige evaluatie en verslaglegging van en nauwkeurige verantwoording over het project. U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een raamwerk en draaiboek voor de toekomst. U draagt zorg voor het internationaal tot stand brengen van diverse opgaven op het gebied van samenwerkingen en financieringen en het aanboren en uitvoeren van Europese subsidieprogramma’s. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur Europese Studies, Bestuurswetenschappen, Informatiekunde of vergelijkbaar. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Europese samenwerkingen, internationalisering en/of Europabeleid, opgedaan vanuit een overheidsorganisatie. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als internationaal (project)manager. U hebt werkervaring opgedaan met publiek-private samenwerking, internationaal beleid of innovatie binnen een overheidsorganisatie of samenwerking met een overheidsorganisatie. U hebt kennis van Europese instituties, processen en financieringsinstrumenten (onder andere Interreg). U hebt ervaring met het hebben van de projectverantwoordelijkheid binnen Europese subsidietrajecten. U hebt aantoonbare werkervaring met het internationaal tot stand brengen van diverse opgaven op het gebied van samenwerkingen en financieringen. U hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
  1 broker | 32 uur
 • Adviseur verkeerskunde (36 uur)

  23 uur geleden

  Onbekend - Middelburg

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U creëert soepele verkeersstromen en veilige wegen en tunnels. U beheert het tunnelveiligheidsdossier. U fungeert als het aanspreekpunt voor de veiligheidsbeambte. U participeert in het regionale samenwerkingsverband op het gebied van gladheidsbestrijding en maakt onderdeel uit van het beleidsteam voor gezamenlijke gladheidsbestrijding Zeeland. U bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van verkeerskundige adviezen op diverse terreinen. U adviseert inhoudelijk over risico’s op het gebied van verkeersveiligheid. U stelt op basis van netwerkanalyses (verbeter)maatregelen voor en schrijft annotaties voor het management. U beoordeelt de ontwerpen van het projectteam. U adviseert indien nodig over regionale netwerkontwikkelingen. U zorgt voor goede communicatie en afstemming via uw relatienetwerk. U draagt bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis van het vakgebied. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek met een specialisatie op het gebied van wegontwerp. U bent aantoonbaar in het bezit van een certificaat Verkeerskunde op hbo-niveau. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met verkeerskundige of ontwerptechnische dossiers. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Wensen U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan in alle fasen van een adviesproces binnen grote technische projecten. U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het opstellen van plannen voor RVV-bebording (Reglement verkeersregels en verkeerstekens).
  1 broker | 36 uur
 • Kwartiermaker duurzaamheid (8 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Noord-Holland, regio Hilversum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van ideeën en initiatieven tot nieuwe businessmodellen. U draagt zorg voor het verder uitbouwen van de ondersteuningsgroep van de SSD-organisatie. U bent verantwoordelijk voor het opzetten van een SSD-loket. U bevordert de samenwerking binnen de (project)organisatie. U ondersteunt bij het opzetten van co-creaties tussen de gemeente en inwoners (zowel bewoners als organisaties). Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfskunde. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met duurzaamheidsprojecten. Wensen U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met duurzaamheidsprojecten binnen een gemeente. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als organisatieadviseur (met het adviseren over structuren, werkprocessen en mensen). U beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de regio Hilversum.
  1 broker | 8 uur
 • Senior projectmanager binnenstedelijke woningbouw (32 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs. U draagt zorg voor het opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten en het begeleiden van het besluitvormingsproces. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de projectplanningen en -budgetten. U rapporteert periodiek over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking. U draagt zorg voor het bepalen en uitvoeren van een communicatiestrategie voor het project in samenwerking met derden. U vertegenwoordigt de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen. U fungeert als het aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van sociale geografie, economie, bestuurskunde, rechten of een soortgelijke opleiding. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als projectmanager ingehuurd door of in dienst van een gemeente. Wensen Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als senior projectmanager ingehuurd door of in dienst van een 100.000+-gemeente. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met vergelijkbare gebiedsontwikkelingen met (hoofdzakelijk) binnenstedelijke woningbouw.
  1 broker | 32 uur
 • Kwartiermaker (36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de aansturing van meerdere teams. U bent verantwoordelijk voor het innoveren en optimaliseren van diensten en processen U organiseert de strategische functie van de organisatie en zorgt voor een sterke verbinding met de strategische beleidsvorming. U komt met een voorstel voor de definitieve programma- en projectinrichting. U toont eigenaarschap in het najagen van cultuur- en gedragsveranderingen. U werkt samen met andere programmamanagers aan een gezamenlijke innovatieagenda. U bent verantwoordelijk voor het organiseren van integrale advisering. U ontwikkelt visie en verzorgt het ontwikkelen en genereren van de benodigde stuurinformatie. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde / bestuurskunde. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als programmamanager of vergelijkbare leidinggevende rol binnen een bedrijfsvoeringsomgeving, waarbij u als opdrachtgever verantwoordelijk was voor de inhoudelijke aansturing van meerdere teams, bij voorkeur binnen een (semi)overheidsorganisatie met meer dan 500 medewerkers. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met programma- en procesmanagement en de herinrichting van organisatieonderdelen.
  1 broker | 36 uur
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling en vastgoed (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Provincie Zuid-Holland, Regio Den Haag

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U leidt projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte. U bent verantwoordelijk voor het leiden van een multidisciplinair team dat werkt aan diverse opgaven. U bent verantwoordelijk voor gemeentelijke procedures en verzorgt de strategiebepaling. U voert onderhandelingen inzake intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en gronduitgiftes en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor. Vanuit een coördinerende, sturende en adviserende rol zorgt u voor afstemming met andere relevante gemeentelijke disciplines en de omgeving. U verzorgt het vormgeven en uitvoeren van participatietrajecten in het kader van omgevingsmanagement. U werkt in opdracht van en samen met de ambtelijk opdrachtgever, verantwoordelijke wethouder / bestuurlijk opdrachtgever. Eisen  U hebt minimaal een wo werk- en denkniveau, aangevuld met een opleiding Projectmanagement. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met projectmanagement op het gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke situaties. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met het voeren van onderhandelingen met marktpartijen. U bent op woensdag 24 juli beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met grondexploitaties, gronduitgifte en bestemminsplanprocedures. U hebt ervaring opgedaan met omgevingsmanagement en participatietrajecten.
  1 broker | 24 uur
 • Adviseur bodem (30-36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Provincie Gelderland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U voert adviestrajecten uit op het gebied van bodemadvisering. U adviseert op een heldere en oplossingsgerichte wijze. U biedt milieu-planologische advies op het gebied van bodemwetgeving ten behoeve van adviesvragen van teams binnen de organisatie of opdrachtgevers. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van bodem. U hebt minimaal 2 jaar ervaring met bodemadvisering. U hebt ervaring met het managen van adviesprocessen. U hebt affiniteit met en kennis van geo-informatie. Wensen U hebt ervaring met het werken in S4O (Centric) en Squit iBis.
  1 broker | 30-36 uur