Overheid opdrachten | 43 opdrachten
 • PROJECTADVISEUR INTEGRALE VEILIGHEID

  2 dagen geleden

  Onbekend - Middelburg

  1-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 17:00 uur Het projectteam Vaarwegen B zoekt een inhoudelijk deskundige en zelfstandige Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV). De PIV maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de technisch manager (TM). De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair (E-IA-W-C). De TM vormt met de projectmanager en drie andere clustermanagers het IPM-team van het project Vaarwegen B. Als projectadviseur integrale veiligheid (PIV) wordt je ingezet in het projectteam ZD B Vaarwegen. In deze functie ben je het aanspreekpunt voor (integrale) veiligheid en een gesprekspartner voor zowel de opdrachtnemer, de regio (beheerder en SLU) als de projectteamleden. Je draagt zorg voor de inbedding van veiligheid op alle niveaus van het projectteam. Hiermee werk je met onderstaande kenmerken van integrale veiligheid; ketenbenadering; één gecoördineerde benadering/behandeling voor alle aspecten van veiligheid; risico gestuurd integraal en geïntegreerd in alle fasen van de projecten; bijdragen aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn van project teamleden
  1 broker | 16 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-06-2019 | deadline: 25-05-2018
 • CASEMANAGER WW-TRAJECTEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Deventer

  2-07-2018 Einddatum: 02-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 31-05-2018 om 12:00 uur De organisatie is voor 2 jaar (met de optie het een jaar te verlengen) op zoek naar een Coördinator Van-Werk-Naar-Werk/casemanager WW-trajecten voor medewerkers die vanuit een gedwongen situatie op zoek zijn naar een andere baan. Het gaat om medewerkers met een boventalligheidstatus en voormalig medewerkers in de WW. Jij gaat: vanuit de organisatie regie voeren over de groep ex-medewerkers in de WW. Je bent het eerste aanspreekpunt voor hen en hebt met regelmaat afspraken met de ex-medewerkers over waar ze nu staan, welke inspanningen ze hebben verricht, waar het goed gaat en waar minder. Je controleert de sollicitatie-inspanningen, bewaakt de voortgang en hebt zo nodig contact met het UWV en de arbeidsjurist omtrent ziekte, ontheffing sollicitatieplicht, melding verwijtbaar gedrag, etc. Je bent de contactpersoon voor Deventer Werk Talent (DWT) en bespreekt met regelmaat de voortgang van de verschillende individuele trajecten. DTW bemiddelt voormalig medewerkers naar werk en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding en bemiddeling; het Van-Werk-Naar-Werk-proces (VWNW) van boventallige medewerkers van de organisatie coördineren. Je hebt intakegesprekken met boventallige medewerkers en op basis van de intakegesprekken koppel je een medewerker aan een externe loopbaanbegeleider en aan een begeleidende teammanager. De begeleiding doe je niet zelf, hiervoor zijn externe (loopbaan)adviseurs ingehuurd. Je bent contactpersoon/accountmanager voor de verschillende externe loopbaanadviseurs die de boventallige medewerkers begeleiden in hun loopbaantraject. Jij voorziet in de matching van vraag en aanbod en bent de verbinding tussen teammanager, HR-adviseur, arbeidsjurist en medewerker bij vragen, knelpunten of anderszins tijdens de VWNW-periode; contact onderhouden met de bestaande en de te ontwikkelen netwerken om daadwerkelijke plaatsingen extern te realiseren. Die doe je in samenwerking met de betreffende leidinggevende, loopbaanadviseurs en medewerker; de financiën voor zowel de WW als de begeleiding van boventallige medewerkers bewaken. Je bent prestatieverklaarder voor het contract met Deventer Werk Talent en verschillende externe partijen. Je bewaakt het overzicht en verzorgt elke 3 maanden de rapportages over de voortgang en rapporteert dit aan de directieraad. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 02-07-2019 | deadline: 31-05-2018
 • TOEZICHTHOUDER BODEM (JUNIOR/MEDIOR)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Dordrecht

  1-06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 12:00 uur Voor de ondersteuning van het bureau GBO bij de opdrachtgever zoeken wij een inspecteur Wet bodembescherming die breed inzetbaar is voor de werkzaamheden die binnen dit vakgebied voorkomen. Binnen de afdeling zal de toezichthouder zich in hoofdzaak bezig houden met het uitvoeren van inspecties op basis van saneringsplannen. Hoewel onze voorkeur uit gaat naar een medior kandidaat, staan we zeker open voor de inzet van een enthousiaste junior! De werkzaamheden bestaan uit: Het controleren of een sanering wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld in een goedgekeurd saneringsplan met bijbehorend besluit. Handhaven indien de sanering niet volgens plan wordt uitgevoerd. Verwerken (administratief in Squit) van de bevindingen en het maken van korte rapportages. Daarnaast functioneert de kandidaat zelfstandig, is deze stressbestendig, beschikt hij/zij over een flexibele instelling.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-05-2018
 • MEDEWERKER SOCIAAL WIJKTEAM OP GEBIED VAN VOLWASSENEN

  3 dagen geleden

  Onbekend - 's-Hertogenbosch

  6-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 29-05-2018 om 17:00 uur Je werkt als regisseur in huishoudens waarbij sprake is van meervoudig complexe problematiek. Je plant huisbezoeken voor het analyseren van de hulpvraag van de huishoudens waar regie noodzakelijk is. Hierbij vraag je breed uit op leefgebieden, breng je de veiligheid in kaart om te komen tot een plan van aanpak met de betrokkenen en het netwerk. Je werkt vanuit de basishouding VERVE (Veiligheid en Regie Voor Elk) Toegang verlenen tot specialistische hulp en afschalen van hulp naar het voorliggend veld Je voert regie op de hulpverlening waarbij je hulp organiseert en coördineert en de mogelijkheden van het huishouden vergroot om zelf regie te voeren. Signaleren en inschatten van (on)veiligheid, risico’s taxeren Je werkt wijkgericht en zet zoveel mogelijk (informele hulp) in de wijk in. Je werkt nauw samen met de buurtteams
  1 broker | 32 uur | startdatum: 24-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 29-05-2018
 • MEDEWERKER UITKERINGSADMINISTRATIE

  3 dagen geleden

  Onbekend - Hoofddorp

  1-07-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 31-05-2018 om 17:00 uur Voor de Uitkeringsadministratie zijn wij op zoek naar een tijdelijke medewerker ter vervanging van een collega met ziekteverlof. In dit team zijn medewerkers belast met taken op het gebied van inkomensbeheer en de administratieve afhandeling van aanvragen. De medewerker Uitkeringsadministratie verricht alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Uitkeringsadministratie (Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ, etc.): Verwerken van o.a. aanvragen, mutaties en betalingsopdrachten aan de hand van rapportages Herberekeningen uitvoeren Inkomstenverklaringen beoordelen en verwerken Afhandelen en verwerken belastingsignalen Uitvoeren derdenbeslag De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-07-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 31-05-2018
 • BOUWPLANTOETSER WABO

  3 dagen geleden

  Onbekend - Woerden

  1-06-2018 Einddatum:31-07-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 24-05-2018 om 12:00 uur Vanuit de organisatievisie willen we de WOW factor! bij onze stakeholders brengen. Door te handelen vanuit onze kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel weten we hen te verbazen, verrassen en te verwonderen! Dit domein bestaat uit twee teams: Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) en Klant Contact Centrum (KCC). Wat de twee teams primair verbindt is de nauwe relatie met de inwoners, via concrete producten als paspoorten, identiteitsbewijzen, vergunningen en handhavingszaken. Klantcontacten is het dagelijks werk van VTH en het KCC. Ons continue doel is het verbeteren van de relatie met onze klanten. Hierbij staat de WOW factor voorop! Je beoordeelt en toetst binnengekomen vergunningaanvragen integraal aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en je betrekt collega’s en/of bestuur hierbij wanneer dit nodig is; Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids) aspecten op het gebied van vergunningverlening Wabo; Je vertaalt ontwikkelingen binnen je vakgebied / werkveld en zorgt samen met je collega’s continu voor optimalisatie van het vergunningsproces; Je vertaalt ontwikkelingen en werkt mee aan de cultuurverandering in het kader van de Omgevingswet.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-07-2018 | deadline: 24-05-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER HANDHAVING

  3 dagen geleden

  Onbekend - Oldebroek

  6-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 27 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 09:00 uur Beleidsadvisering Verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen, vertaalt deze in beleidsvoorstellen en –notities, ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten en adviseert het management en het bestuur. Beleidsuitvoering Organiseert en coördineert beleidsmatige activiteiten, draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen en/of, regelingen en/of maatregelen e.d., behandelt juridische procedures en vertegenwoordigt de gemeente in externe procedures en stelt rapportages in het kader van de bedrijfsvoeringscyclus op.
  1 broker | 27 uur | startdatum: 11-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-05-2018
 • VERGUNNINGVERLENER APV / BIJZONDERE WETTEN

  3 dagen geleden

  Onbekend - Woerden

  18 Einddatum: 31-7-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 24-5-2018 om 12:00 uur We benutten de kracht van de samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan onze gemeente. We zoeken het gesprek op. Als het kan, zijn betrokken inwoners zelf aan zet. Er is dan ook ruimte voor initiatieven. We communiceren helder en vriendelijk en verbeteren onze dienstverlening voortdurend. We stellen bestuurders optimaal in staat de samenleving te dienen. Onder andere door goed strategisch advies en door te werken aan maatschappelijke opgaven: de nadruk bij het werk komt meer te liggen op de inhoud van vraagstukken die leven in de samenleving. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken. Medewerkers worden ingezet op talent en we stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. De organisatie kent een informele werksfeer, de verantwoordelijkheden liggen laag en de lijnen zijn kort. Medewerkers krijgen de ruimte om flexibel te werken aan de resultaten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Vanuit de organisatievisie willen we de WOW factor! bij onze stakeholders brengen. Door te handelen vanuit onze kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel weten we hen te verbazen, verrassen en te verwonderen! Domein Dienstverlening in het kort Dit domein bestaat uit twee teams: VTH en KCC. Wat de twee teams primair verbindt is de nauwe relatie met de inwoners van Oudewater en Woerden, via concrete producten als paspoorten, identiteitsbewijzen, vergunningen en handhavingszaken. Klantcontacten is het dagelijks werk van VTH en het KCC. Continu doel is het verbeteren van de relatie met onze klanten. De functie Het verlenen van vergunningen op basis van aanvragen op het gebied van APV en Bijzondere wetten, waaronder evenementen en Drank- en Horecawet; Het behandelen van verzoeken om ontheffing zoals art. 35 Drank- en Horecawet, geluidseisen etc.; Het zelfstandig voeren van overleg met vergunning aanvragers en het onderhouden van in- en externe contacten; Het verstrekken van informatie over wet- en regelgeving en procedures aan in- en externe partijen; Maken van een screening op grond van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob); Een inhoudelijke bijdrage leveren bij het opstellen en evalueren van beleid. Deze taken voert de vergunningverlener APV/Bijzondere wetten uit voor zowel de gemeente Oudewater als voor Woerden.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-6-2018 | einddatum: 31-7-2018 | deadline: 24-5-2018
 • INKOMENSSPECIALIST

  3 dagen geleden

  Onbekend - Hoofddorp

  1-06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 31-05-2018 om 08:00 uur Als Inkomenssspecialist bij Gemeente Haarlemmermeer heb je een zelfstandige rol in contact met inwoners als het gaat om financiële dienstverlening. Je werkt nauw samen met de Casemanager werk met als doel om de inwoner zo snel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn Als Inkomensspecialist voer je onderstaande werkzaamheden uit: het voeren van de regie over de inwonersaanvragen- en mutaties die uitsluitend inkomensgerelateerd zijn het voeren van het vervolggesprek op de werkintake over inkomen (indien van toepassing) op de leefgebieden financiën en wonen (huishouden) het verstrekken van informatie, advies en inlichtingen aan de inwoner het beoordelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de PW op volledigheid en rechtmatigheid en verstrekt uitkering/inkomen het beoordelen van individuele aanvragen bijzondere bijstand en verstrekken van uitkeringen BB het beoordelen van aanvragen categorale aanvragen bijzondere bijstand en verstrekken van uitkeringen BB het vullen van het uitkeringsdossier in Suite en opstellen van rapportages en beschikkingen periodiek heronderzoeken van rechtmatigheid van de uitkering
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 31-05-2018
 • CONSULENT JEUGD

  3 dagen geleden

  Onbekend - Damwoude

  2-07-2018 Einddatum: 01-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 12:00 uur Als Consulent Jeugd ondersteun je de Regisseur Jeugd van het Gebiedsteam en voer je de werk­zaamheden uit binnen het vastgestelde beleid en/of wet- en regelgeving, producten en diensten. De uitvoering wordt getoetst aan de geldende kaders, besluiten, kwaliteitsnormen en protocollen. Je hebt inzicht in de praktische context en uitwerking van het beleid. Verdere taken zijn: Je behandelt enkelvoudige (niet) complexe meldingen, aanvragen en herindicaties van casuïstiek, bewaakt de voortgang van de uitvoering van de jeugdwet aan de hand van beleid, wet- en regelgeving, op basis van een eigen caseload; Adviseren van inwoners over de inzet van het eigen netwerk, voorliggende- en algemene voorzieningen en eventuele individuele voorzieningen; Je werkt nauw samen met de regisseur Jeugd en de andere medewerkers van het Gebiedsteam bij de afhandeling en ondersteuning van complexe meldingen, vraagverheldering, het geven van informatie- en advies, overdracht en beëindiging van casuïstiek in het kader van de Jeugdwet; Je verzorgt de afhandeling van de formele besluitvorming; Je bent in staat buiten de kaders (mee) te denken, flexibel te schakelen en helder te communiceren; Je stelt beschikkingen, ondersteuningsplannen, rapportages, (her-)beoordelingen en correspondentie op; Adviseren, verzamelen en beheren van data en gegevens t.b.v. beleidsvorming inzake de uitvoering van de Jeugdwet; Je bewaakt verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures en je voert administratieve werkzaamheden uit; Je beheert en bewerkt digitale bestanden en systemen, koppelt informatie en bent alert op privacygevoelige informatie; Je bewaakt de voortgang, monitort herindicaties Jeugd en onderhoudt contacten.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 01-02-2019 | deadline: 25-05-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER AFVAL & GRONDSTOFFEN

  3 dagen geleden

  Onbekend - Oldebroek

  8-06-2018 Einddatum: 01-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 22 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 09:00 uur De beleidsadviseur onderhoudt de bestuurlijke en ambtelijke relaties bij de ‘klant’-gemeenten en afvalbedrijven in kader van VANG-HHA en contractmanagement. De beleidsadviseur geeft invulling aan: het al of niet in werkgroepverband doen van voorstellen voor een programmatische aanpak van VANG-HHA, alsmede het doen van voorstellen voor de bovenlokale aanpak van grof huishoudelijk; het analyseren van knelpunten in de inzameling m.b.t. preventieen hergebruik en het aanreiken van oplossingsrichtingen; het gebruikmaken van ondersteuningen eventuele subsidie-opties voor de implementatie van het VANG-beleid; fungeren als expert vanuit het kenniscentrum als contractbeheerder periodiek operationeel overleg hebben met opdrachtnemers over de uitvoering van de overeenkomsten; de implementatie vaneisen ingevolge de nieuwe privacy-wetgeving AVG; de opzet van een monitorings- en benchmarktool t.b.v. de regiogemeenten en externe organen zoals CBS, RWS-benchmark. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 22 uur | startdatum: 08-06-2018 | einddatum: 01-11-2018 | deadline: 25-05-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER MAATSCHAPPELIJK DOMEIN

  3 dagen geleden

  Onbekend - Hattem

  6-06-2018 Einddatum: 02-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 08:00 uur Binnen de eenheid zijn wij ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een enthousiaste collega, die hieraan tijdelijk zijn of haar bijdrage wil gaan leveren. Je hebt een voorkeur voor interactieve (beleids-)ontwikkeling, houdt van afwisseling, bent flexibel en kunt goed omgaan met een dynamisch werkveld, je vindt het een uitdaging om onderwerpen op te pakken in het brede maatschappelijke domein, bent sterk in een projectmatige aanpak van werken en slaat een brug tussen instanties, bedrijven, inwoners en de gemeente. Je houdt je in deze brede functie onder andere bezig met: Inkomen Minimabeleid Armoedebestrijding bij kinderen/kindpakket Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Schuldhulpverlening VVE; uitvoering geven aan acties van de uitvoeringsagenda, voorbereiden van werkgroepen en uitvoeren van lopende zaken Laaggeletterdheid (Wet Educatie en Beroepsonderswijs) Vrijwilligers (platform); ondersteunen en helpen om initiatieven van de grond te krijgen Bibliotheek; participeren in bestuurlijk en ambtelijk overleg Coördinatie van de Participatieraad
  1 broker | 28 uur | startdatum: 06-06-2018 | einddatum: 02-11-2018 | deadline: 25-05-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER GRONDWATER

  3 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  8-06-2018 Einddatum:08-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 12:00 uur Binnen het Domein voert het cluster Grondwater het Programma Grondwater uit. Het programma Grondwater bevat de provinciale opgave voor grondwater en drinkwater. De provincie is de strategische grondwaterbeheerder en heeft het grondwaterbeleid uitgewerkt in het Bodem-, Water-, Milieuplan 2014-2021. Daarnaast beschermt de provincie de waterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Een instrument hierbij zijn de provinciale milieu- en ruimtelijke verordeningen (PMV en PRV). Het beleid van de fysieke leefomgeving (ruimte, bodem-water-milieu, mobiliteit en natuur) wordt in het kader van de Omgevingswet gebundeld in een nieuwe Omgevingsvisie, -verordening en programma’s. Eind 2020 moeten de nieuwe visie en verordening vastgesteld zijn. Beleidsterrein Wij zoeken een ervaren beleidsmedewerker met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van grondwaterbescherming, zowel inhoudelijk als juridisch. Hierbij is inzicht in de inhoudelijke achtergrond van de regels ten behoeve van de bescherming van drinkwaterwinningen in de Provinciale Milieuverordening (PMV) en de ruimtelijke verordening (PRV) essentieel. Als beleidsmedewerker zorg je er voor dat zaken die nodig zijn om de drinkwaterwinningen te beschermen, worden vastgelegd in beleid en in de Provinciale Milieuverordening en onder de Omgevingswet in de Provinciale Omgevingsverordening. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden: Opstellen van beleid en actueel houden van de verordeningen: De inhoud van het beschermingsbeleid en de milieuverordening; Actualiseren en/of aanpassen van onderdelen van de Milieuverordening inclusief procedure en inhoudelijke voorbereidingen Beleid en regels voor de ruimtelijke bescherming van winningen (PRV) Handreiking ruimtelijke bescherming drinkwaterbronnen In samenwerking met een jurist het overzetten (en actualiseren) van de onderdelen grondwater van de PMV en de PRV in de nieuwe Omgevingsvisie. Beleid uitvoeren: Gebiedscoördinatie: Je voert gebiedsgesprekken voor een aantal winningen: hierbij worden met alle stakeholders zoals gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwatermaatschappijen gekeken wat er nodig is om winningen te beschermen. PMV- gevallen afhandelen samen met de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Aanspreekpunt voor collega’s van afdeling Wegen Toetsen van gebiedsvisies/bestemmingsplannen i.o.m. het interne watertoetsloket aan de PMV. Beheer van alle kaarten van grondwaterbeschermingszones en de teksten op de provinciale website.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 08-06-2018 | einddatum: 08-06-2019 | deadline: 25-05-2018
 • MEDEWERKER VERGUNNINGVERLENING APV/BIJZONDERE WETTEN

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rijen

  4-06-2018 Einddatum: 01-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 25-05-2018 om 08:00 uur Als medewerker vergunningen APV en Bijzondere wetten verricht je de uitvoerende werkzaamheden van vergunningaanvragen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten zoals de drank- en horecawet, inclusief de BIBOB toetsingen op grond van het geldende beleid. Verder behandel je aanvragen voor evenementen en overige aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten. Het meedenken over het verbeteren van de werkprocessen maakt tevens deel uit van de werkzaamheden. Je zorgt voor afstemming met diverse ketenpartners en voert de vergunningprocedures uit op basis van wetten, richtlijnen en regelgeving. Je bewaakt de verschillende uitvoeringprocedures en stelt standaard rapportages en correspondentie op. Je verzamelt en beheert de data en gegevens die nodig zijn voor beleidsuitvoering. Je voert diverse administratieve werkzaamheden uit, geeft voorlichting en verstrekt informatie. Daarnaast beheer en bewerk je digitale bestanden en systemen.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 04-06-2018 | einddatum: 01-10-2018 | deadline: 25-05-2018
 • ARBEIDSDESKUNDIGE

  3 dagen geleden

  Onbekend - Arnhem

  1-06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Sluitingsdatum: 21-05-2018 om 16:00 uur De vijf taken van de arbeidsdeskundige binnen UWV Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen. Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant. Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke. Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden. Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen
  1 broker | 38 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 21-05-2018