Legal opdrachten | 23 opdrachten
 • JURIST/MEDEWERKER AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

  1 uur geleden

  Gemeente in de regio Utrecht - Gemeente regio Utrecht

  Voor een gemeente in de regio Utrecht zijn wij met spoed op zoek naar een jurist voor de behandeling van (complexe) aansprakelijk-stellingen, verhaalszaken en verzekerde schades. Juridische controlling (op gebied van schadezaken) en voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot verzekeringen risicobeheer.  
  1 broker
 • Jurist bestuursrecht

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  n onze directe opdrachtgevers, een overheidsinstantie in de randstad, zijn wij op zoek naar een ervaren jurist bestuursrecht. Functieomschrijving:  Onze opdrachtgever heeft in verband met ziekte behoefte aan een ervaren jurist bestuursrecht. Je komt te werken binnen het team Bestuursrecht van de sector Juridische Zaken. Je bent in staat zelfstandig te adviseren over de volgende onderwerpen: subsidies, staatssteun, gemeenschappelijke regelingen, mandaat, opstellen van regelgeving en Algemene wet bestuursrecht algemeen.                 Eisen: De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: afgeronde WO-opleiding rechten; je hebt over bovengenoemde onderwerpen, waaronder in elk geval subsidies en staatssteun en regelgeving zeer goede en actuele juridische kennis; je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde rechtsgebieden; je hebt ervaring met het werken bij de overheid met name op provinciaal of op overheidsniveau; je bent gewend te werken in een politiek-bestuurlijke organisatie en hebt ruime ervaring in bovengenoemde werkzaamheden. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 18 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | startdatum: 3 september 2018
 • JURIST

  2 dagen geleden

  Nationaal Coördinator Groningen - Groningen

  Als jurist bij de Arbiter Bodembeweging verricht je voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden tijdens de afhandeling van een geschil. Je hebt de rol van secretaris in een zaak en de nadruk zal liggen op het schrijven van uitspraken. Je functioneert als contactpersoon voor eigenaren, bewoners en de organisaties die bij het geschil een rol spelen. Je communiceert uiterst zorgvuldig met de verschillende partijen en organiseert de juridische en logistieke voortgang. Daarbij werk je samen met ervaren Arbiters, collega-juristen en de administratief ondersteuners binnen het team.  verzorgt de juridische ondersteuning van de Arbiters Bodembeweging. verzorgt de voorbereiding van schouwen en hoorzittingen en bent daarbij uiteraard ook aanwezig. doet verslag van de schouw en hoorzitting en schrijft het vonnis. overlegt met eigenaar en bewoners en communiceert indien nodig over de uitspraak. overlegt met NAM m.b.t. de juridische aspecten van een geschil en communiceert indien nodig over de uitspraak. bent in staat om klantwensen om te zetten in concrete acties die de afhandeling bevorderen. levert een bijdrage aan oplossingen door actief kennis te delen en in te brengen. verwerkt de juridische afwikkeling van een geschil. maakt afspraken ten aanzien van de voortgang van het werk, werkverdeling en vervanging.
  1 broker
 • JURIST BESTUURSRECHT (STAATSSTEUN EN SUBSIDIES)

  2 dagen geleden

  Overheid - Noord-Holland

  Voor het team bestuurs- en privaarecht voor een overheidsinstantie in Noord-Holland, zijn we op zoek naar een jurist. Als jurist van het team bestuurs- en privaatrecht ben je in staat is zelfstandig te adviseren over onderstaande onderwerpen: • Subsidies; • Staatssteun; • Gemeenschappelijke regelingen; • Mandaat • Opstellen van regelgeving en • Algemene wet bestuursrecht algemeen.
  1 broker
 • Adviseur juridische zaken

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  t tijdelijke vervanging binnen deze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur juridische zaken binnen het team Bedrijfsvoering.  Wat ga je doen: In deze functie ben je, samen met enkele collega’s, het aanspreekpunt voor alle juridische kwesties. Jouw taken zijn o.a.: je adviseert en rapporteert management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering waar onder juridische kwaliteitszorg; je adviseert de inhoudelijke beleidsafdelingen vanuit eigen juridische expertise; je actualiseert regelgeving en verordeningen; je monitort risicovolle processen en stelt daarvoor juridische kaders; je participeert in projecten in de beleidsvelden; je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt deze organisatie in rechte. Wat heb je in huis: afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; bij voorkeur Nederlands recht met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht; ervaring als juridisch adviseur bij de decentrale overheid; generalist op juridisch gebied met strategisch inzicht; uitgebreide kennis van- en ervaring met juridische kwaliteitszorg; kennis en ervaring op het terrein van inkoop en aanbesteding, subsidies en gemeenschappelijke regelingen; proceservaring; uitstekende communicatieve vaardigheden en een proactieve klantgerichte instelling; meer gedreven door risicobeheersing en rechtmatigheid dan door juridische ‘fijnslijperij’; ontwikkelings- en oplossingsgerichte en initiatiefrijke persoonlijkheid; gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Herken jij jezelf in dit profiel en/of wil je meer weten over deze functie? Neem dan voor woensdag 25 juli a.s. contact op met Anouk Nijman via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 6 maanden (met optie op verlenging) | 36 uur | startdatum: 13 augustus 2018
 • Juridisch adviseur Bestuursrecht

  2 dagen geleden

  Onbekend - Midden-Nederland

  ijving:  Als juridisch adviseur kom je te werken in het team Juridisch en breng je advies uit aan hoofdzakelijk beleidsmedewerkers, projectleiders en management. Zodoende draag je bij aan een integrale en volledige advisering aan het bestuur. In het advieswerk bewaak je de kaders en denk je mee over (juridische) mogelijkheden voor de voorliggende opgaven. Je advieswerk richt zich vooral op bestuursrechtelijke onderwerpen zoals subsidie, regelgeving, gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, wob, Provinciewet, maar kan ook over privaatrechtelijke onderwerpen gaan, zoals aansprakelijkheid en verbintenissen. Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende werkzaamheden: Juridische advisering, met name op het gebied van bestuursrecht en in mindere mate privaatrecht. Eisen Een afgeronde opleiding WO Nederlands Recht; minimaal 5 jaar werkervaring bij de Overheid in een soortgelijke functie; minimaal 5 jaar recente kennis van en ervaring met bestuursrechtelijke en bij voorkeur ook privaatrechtelijke onderwerpen; je kunt helder en beknopt juridische adviezen schrijven; competenties: Flexibel en klantgericht, analytisch, pro-actief, teamplayer, communicatief- en adviesvaardig. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Of ken jij iemand die past in het profiel? Neem dan uiterlijk donderdag 19 juli a.s. contact met op met Nathalie van der Meer via of 079 – 363 19 19.
  1 broker | 1 jaar met optie tot verlenging | 32 uur | startdatum: 6 augustus 2018
 • JURIST TOEZICHT EN HANDHAVING

  4 dagen geleden

  Onbekend - Oss

  -08-2018 Einddatum: 01-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 18-07-2018 om 17:00 uur Je werkt binnen een team van zes juristen aan handhavingszaken op het gebied van de fysieke leefomgeving: bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieurecht, APV, Drank- en Horecawet, Opiumwet en de Wet Kinderopvang. Je voert juridische procedures uit, waaronder het opstellen van vooraankondigingen, handhavings-beschikkingen en verweerschriften. Je vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures, in bezwaar en (hoger)beroep. Je voert de regie op toezicht en handhaving en werkt nauw samen met interne- en externe partners (o.a. de Omgevingsdienst Brabant Noord, GGD en Brandweer.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 20-08-2018 | einddatum: 01-02-2019 | deadline: 18-07-2018
 • Contractmanager (24-32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces, waaronder het vaststellen van de inkoopbehoefte en het opstellen van het inkoopplan. U draagt zorg voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering richting de (markt)partijen en  systeemgerichte contractbeheersing (contractbewaking). U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de contracten binnen de kaders van de scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project. U beheerst de risico’s binnen het contractmanagement door het actueel houden van de risico’s, het uitvoeren van beheersmaatregelen (binnen mandaat) en het bijdragen aan het projectbrede risicomanagementproces. U stuurt het contractbeheersingsteam aan en ondersteunt de medewerkers bij hun werkzaamheden. U draagt zorg voor afstemming met de projectmanager over risico’s en/of voorgenomen investeringen in de beheersmaatregelen die het mandaat van de contractmanager overstijgen. U adviseert de projectmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het toepassen van de PDCA-cyclus en het aansturen van verbeteringen. U draagt bij aan het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt vakinhoudelijke opleidingen afgerond op het gebied van inkoop en contracten. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt werkervaring opgedaan met het IPM-model. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van de UAV-gc 2005, AWVODI, EMVI, ISO 9001 en systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-32 uur
 • Contractadviseur / Toetscoördinator (32-36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Breda

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt het contractteam op het gebied van inkoop- en contractmanagement. U bent operationeel verantwoordelijk voor het opstellen en inkopen van de ondersteunende contracten voor de deelprojecten volgens de inkoopstrategie van het waterschap en het kwalitatief beheersen van deze ondersteunende contracten. U draagt zorg voor een eenduidige werkwijze op het gebied van contractmanagement binnen de deelprojecten. U werkt samen met de manager projectbeheersing aan het opzetten en uitvoeren van diverse projecten. U stemt de werkzaamheden af met de contractmanager en opdrachtnemer. U draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie tussen de betrokken afdelingen van het waterschap en de opdrachtnemer. U ziet toe op een risicogestuurde uitvoering van het systeemgerichte contractbeheersingsproces. U draagt zorg voor het organiseren en uitvoeren van het PDCA-cyclus en stuurt op kwaliteit, geld en tijd. U plant toetsen in en faciliteert het toetsproces. U voert proces- en producttoetsen uit. U adviseert de contractmanager over de uitvoering op tactisch / strategisch niveau. U past de geldende kaders en richtlijnen toe. U bent verantwoordelijk voor de contractadministratie, waaronder VTW’s, toetsverslagen en contractdocumenten. U draagt zorg voor het verbeteren van het contractmanagementproces, waaronder door het streven naar een administratieve lastenverlichting. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt afgeronde vakinhoudelijke opleidingen op het gebied van inkoop en contracten. U hebt werkervaring met het IPM-model. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met inkoop- en contractmanagement in een publieke omgeving. U hebt ervaring met het uitvoeren van proces- en producttoetsen. U hebt kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (E&C en D&C) en de aanbestedingswetgeving. U hebt affiniteit met het raakvlak techniek en contracten binnen de GWW-sector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32-36 uur
 • Jurist ambtenarenrecht

  4 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  n onze directe opdrachtgevers, een gemeente in de Randstad, zijn wij op korte termijn op zoek naar een jurist ambtenarenrecht. Functieomschrijving: In verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof is onze opdrachtgever op zoek naar een jurist ambtenarenrecht voor 32 uur per week, voor een periode van ongeveer zes maanden. De afdeling binnen de gemeente waar je komt te werken, houdt zich bezig met de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden. Jouw rol is met name het optreden als secretaris bij de bezwaarschriftencommissie. Wanneer een kwestie in de beroepsfase terecht komt, kan deze ook opgepakt worden en treed je op als verweerder namens de gemeente. Eisen: Universitaire studie rechten Kennis van en ervaring met het ambtenarenrecht Ervaring met de rol van secretaris van bezwaarschriftencommissies Kennis van de CAR/UWO Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 16 juli contact op met Liza Brinkmann-Geerling via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19  
  1 broker | 7 maanden | 32 uur | startdatum: 15 oktober 2018
 • LEGAL ADMINISTRATIVE ASSISTANT (AMSTERDAM)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  FUNCTIE Assisting with legal administrative matters by assisting the Legal Director and Paralegal. Responsibilities: Assisting in legal matters for ongoing transactions Document preparation and screening (safeguard that documents have the correct details and signature blocks in line with our structures) Manage complex signature process for all Dutch and foreign entities that relate to the Dutch platform Assisting with KYC requests (collecting documents, completing forms, etc.) Assisting with notarization/apostille requests and communicate with local and international counsel Maintaining record keeping/files in meticulous manner for over 150 Dutch entities and around 50 foreign entities Dealing with incoming and outgoing post and e-mails, including prioritizing and distributing to relevant persons, ensuring all queries are dealt with quickly and efficiently Replace Paralegal during her absence
  1 broker | Fulltime
 • Secretaris bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden

  6 dagen geleden

  Onbekend - Heel Nederland

  zijn wij voor onze opdrachtgevers, gemeenten, provincies, rijk en andere overheidsorganisaties, op zoek naar secretarissen voor diverse commissies in zake personele aangelegenheden. Het kan gaan om bedenkingen-, plaatsing- en bezwaren adviescommissies. Wij krijgen uitvragen voor het optreden als secretaris op ad hoc basis in verband met plotselinge uitval van de eigen secretaris, incidentele zittingen in verband met planningsproblematiek of voor (omvangrijke) projecten. Om onze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn en flexibel in te spelen op de uitvragen zoals wij die ontvangen, willen wij graag een structurele samenwerking aangaan met zelfstandige juristen, die ervaring hebben met de rol van secretaris bij commissies in zake personele aangelegenheden.   Functieomschrijving De taken bestaan doorgaans uit: op orde brengen van het dossier; voorbereiden van de hoorzitting; eventueel opstellen van een pré advies; bijwonen hoorzitting; verslaglegging ter zitting; opstellen concept advies. De werkzaamheden kunnen doorgaans vanuit huis uitgevoerd worden, uiteraard met uitzondering van het bijwonen van de hoorzitting. Eisen afgeronde WO opleiding Rechten; kennis en ervaring met ambtenarenrecht (CAR/UWO, ARAR, CAP, etc.); minimaal 3 jaar ervaring in de rol van secretaris van adviescommissies in zake personele aangelegenheden; goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Reageren  Heb jij interesse in het op incidentele basis optreden als secretaris en denk je dit goed te kunnen combineren met je andere opdrachten, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel naar 079 – 363 19 19.
  1 broker | Op afroep
 • Vastgoedjurist

  1 week geleden

  Onbekend - Utrecht

  De voornaamste taken van de (senior) vastgoedjurist zijn het overleggen over, opstellen en aangaan van anterieure overeenkomsten en aanverwante werkzaamheden. Eisen een afgeronde opleiding op WO-niveau; minimaal 5 jaar gemeentelijke werkervaring; (ruime) ervaring met vastgoed- en contractmanagement; (ruime) ervaring op het gebied van grondzaken; ervaring met advies op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk dinsdag 10 juli a.s. contact op met Nathalie van der Meer via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 2 maanden met optie tot verlenging | 24 uur | startdatum: 23 juli 2018
 • Allround juridisch adviseur

  1 week geleden

  Onbekend - Overijssel

  n onze vaste opdrachtgevers, een gemeente in de provincie Overijssel, zijn wij op zoek naar een ervaren allround juridisch adviseur.  Functieomschrijving Je adviseert de organisatie op een breed terrein over allerlei voorkomende juridische vraagstukken. Dat kan gaan om vragen op zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijke terrein. De werkzaamheden variëren van het opstellen en toetsen van contracten tot advisering over subsidieverlening, (juridische) kwaliteitsonderzoeken, Wob-verzoeken en het opstellen van regelgeving. Ook adviseer je over de juridische aspecten van samenwerkingsverbanden en beleid en uitvoering in het Sociaal Domein. Eisen een afgeronde WO opleiding Rechten; je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, als juridisch adviseur bij een gemeente; je hebt minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, met het geven van juridisch advies in het sociaal domein bij een gemeente; je hebt ruime werkervaring opgedaan in de afgelopen 4 jaar met het geven van juridisch advies op het gebied van samenwerkingsvormen gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen; je bent in staat om met diverse mensen binnen de organisatie een gedegen juridisch, maar ook gedragen advies tot stand te brengen; je bent zelfstandig, je kunt snel schakelen en kunt op verschillende niveaus in de organisatie adviseren; je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en bent gericht op samenwerken; je bent flexibel en stressbestendig en hebt humor en relativeringsvermogen. Reageren Voldoe jij aan bovenstaande eisen en ben je geïnteresseerd, neem dan uiterlijk maandagochtend 9 juli a.s. contact op met Judith Steinfort via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 3 maanden | 24 uur | startdatum: 16 juli 2018
 • Commissiesecretaris

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  n onze opdrachtgevers, een Rijksoverheidsorganisatie, zijn wij op zoek naar een Commissiesecretaris op het gebied van ambtenarenrecht. Functieomschrijving Je ondersteunt bezwaren, klachten, plaatsing- en bedenkingen adviescommissies met (pre-)adviezen en verslagen. Als secretaris bereid je de zittingen van de commissie voor. Je ondersteunt commissies eveneens met adviezen over de te voeren procedure en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de commissie. Je neemt deel aan commissievergaderingen. Je werkt tevens nauw samen met de ondersteuning Bezwaar die belast is met de administratieve ondersteuning van de commissies. Je informeert wanneer nodig, stemt af over de wijze van communiceren richting partijen en bewaakt de termijnen. Eisen afgeronde WO opleiding Rechten; kennis en ervaring met ambtenarenrecht (bij voorkeur ARAR); je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de bovenstaande taken; je draagt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten; goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Reageren  Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk 9 juli a.s. contact op met Nancy Keesmaat via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  1 broker | 6 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 16 juli 2018