HRM opdrachten | 4 opdrachten
 • HR Controller

  2 weken geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Coordination and contribution to the HR salary and overhead administration; Responsible for the correct execution of HR salary and overhead; Controlling processes, creating overhead reports and budgets; Sparring partner for the HR Director, HR department and Finance;
  1 broker
 • HR Informatie Specialist

  2 weken geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Je neemt de projectleiding bij het oppakken en uitvoeren van lopende en nieuwe projecten en indien nodig spring je bij in geval van urgente onderwerpen. Dit doe je geheel op een zelfstandige wijze waarvoor je ook de verantwoordelijkheid draagt. Voorbeelden van lopende projecten zijn; transformatie van data opgeslagen op afdelingsschijven naar teamsites, implementatie van nieuwe en/of aanpassingen van systeemondersteuningen in ons HR landschap, verder verbeteren HR informatievoorziening etc.
  1 broker
 • Manager Application Management

  2 weken geleden

  Onbekend - Rijswijk

  De Manager Application Management speelt een belangrijke rol in de te realiseren transformatie naar een internationale IT Regie organisatie en is werkzaam op tactisch/operationeel niveau en zorgt samen met leveranciers voor een samenhangende, doelgerichte en integrale informatievoorziening en architectuur. De Manager Application Management combineert IT management en business processen met een coördinerende en uitvoerende rol in het realiseren van de ICT strategie en IT Governance van Kiwa. Verder implementeert de Manager Application Management de geformuleerde ICT strategie en draagt deze uit, zowel binnen als buiten de organisatie, draagt zorg voor het definiëren van de kaders voor standaarden/richtlijnen en bewaakt de correcte interpretatie en uitvoering hiervan binnen de organisatie. De Manager Application Management toetst de lopende en gedefinieerde IT projecten aan de relevantie met de geformuleerde ICT strategie. Hierbij is het van belang dat het portfoliomanagement helder opgezet wordt zodat er een goede basis ontstaat voor de besluitvorming rondom start, prioritering en voortgang van de IT projecten, waarbij tevens de samenhang tussen de projecten bewaakt wordt. Hierin is goed stakeholdermanagement van cruciaal belang. De Manager Application Management geeft leiding aan een deel van het C-ICT team (mn functional consultants en scrum masters) en rapporteert direct aan de Corporate ICT Director. Het aansturen en coachen van het team (relatief jonge) consultants is een belangrijke taak, waarbij professionalisering van het vakgebied functioneel beheer en projectmanagement een belangrijk aandachtspunt is. Doel van de functie: Schakel tussen business en C-ICT op tactisch en operationeel niveau ten einde de bedrijfs-continuïteit te kunnen garanderen; Is namens C-ICT de opdrachtnemer richting de business en stafafdelingen , zorgt voor een goede vraagarticulatie, geeft input voor business cases en bewaakt de (kwaliteit van) de realisatie; Zorgt mede voor een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen, het bijbehorend functioneel beheer en een adequate en toekomst vaste ondersteuning hiervan door C-ICT, oa door middel van het in kaart brengen en optimaliseren van de informatiestromen binnen de organisatie; Het actief ondersteunen van de Kiwa business strategie door levering van alle benodigde operationele, moderne en praktische IT oplossingen; Het continue op zoek zijn naar het verbeteren van de C-ICT dienstverlening en dit actief omzetten in acties die worden afgestemd met het eigen team of de verschillende C-ICT leveranciers; Verantwoordelijk, naast de levering van alle operationele C-ICT diensten, voor de realisatie van het C-ICT Projecten Portfolio; Het coachen, inspireren en motiveren van het team om zo een optimale klanttevredenheid te kunnen borgen en de kwaliteit van het team te verbeteren.
  1 broker
 • Functional Consultant

  2 weken geleden

  Onbekend - Rijswijk

  Als functioneel consultant lever jij hoogwaardige business & functional consultancy rondom onze bedrijfsapplicaties, met name Microsoft Office 365, Dynamics 365, Ecert en eLab, alsmede de bijbehorende Apps. Je ondersteunt internationaal de collega's in de business bij de adoptie van de nieuwe manier van werken, gebruikmakend van de corporate applicaties en je onderhoudt de internationale groep van key users voor jou kennis en aandachtsgebied. De FC is primair een inhoudelijk deskundige en specialist op zijn/haar aandachtsgebied/domein. De FC volgt ontwikkelingen van leveranciers op de voet en vertaald deze naar toepassingsmogelijkheden voor Kiwa. De FC heeft brede kennis van en ervaring met het optimaliseren van de Kiwa bedrijfsprocessen, dit in een internationale context. De FC implementeert de oplossingen binnen geheel Kiwa, waarbij de gekozen oplossingen worden ingericht (configuratie), getraind en via zogenaamd tweede-lijns support worden ondersteunt en onderhouden. De FC geeft presentaties aan management en eindgebruikers en zorgt voor trainingen aan eindgebruikers bij implementatie. De FC maakt deel uit van het Corporate ICT team en rapporteert direct aan de Manager Application Management. Doel van de functie: Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteit van de corporate applicaties met een duidelijke focus op één van de applicaties Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365, Ecert, eLab en/of aanvullende Apps; Je vertaalt de behoefte van de business naar concrete oplossingen en schakelt daarbij met leveranciers van diverse SAAS- en/of ERP-oplossingen; Nauwe samenwerking met onze leveranciers, ook rondom het Microsoft Azure platform; Verder automatiseren en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen om zo de business de best mogelijk ervaring te kunnen bieden in het gebruik van de informatievoorziening; Je bent verantwoordelijk voor het functioneel implementeren van nieuwe releases en wijzigingen (impactbepaling en prioriteren); Je adviseert en traint eindgebruikers/keyusers in het gebruik van de informatievoorziening; Je verzorgt digitale documentatie en instructievideo's; Je anticipeert op ontwikkelingen in processen, software, technologie en de organisatie en optimaliseert hiermee de informatievoorziening; Je neemt deel in de diverse projecten van de afdeling Corporate ICT; Je bent een volwaardig gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, servicemanagers, leveranciers en andere stakeholders en borgt de afspraken die je met hen maakt.
  1 broker
 • HR Officer – Interim/

  3 weken geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Kerntaken en verantwoordelijkheden: Personeelsadministratieve ondersteuning van de binnenlandse en buitenlandse kantoren; Bewaken van de afspraken inzake ontwikkeling van medewerkers; Ondersteunen bij verbeteren van personele processen, standaardiseren procedures, werkinstructies en inrichting en gebruik van digitale HR systemen; Verwerken, doorgeven en afhandelen van alle personele mutaties; Onderhouden en beheren personeelsdossiers; Controleren verlof, verzuim- en urenregistratie; Toezien op naleven rechten en plichten conform CAO en bedrijfsspecifiek personeelshandboek; Opstellen diverse zakelijke correspondentie en overeenkomsten en aanvullende afspraken met individuele medewerkers; Toezien op het tijdig voeren van ziekteverzuimgesprekken en waarborgen effectief verzuimbeleid.
  1 broker