Finance opdrachten | 31 opdrachten
 • Freelance Sr Beleidsadviseur Grondzaken (16u)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Omgeving Utrecht

  Wij hebben een interim opdracht vacant (16u per week) bij de overheid voor een Freelance Sr. Beleidsadviseur Grondzaken. Start 1 september, Duur opdracht 6 mnd, in de omgeving van Utrecht. Organisatie Team Grondzaken en Bedrijfsvoering bestaat uit het cluster Grondzaken van elf medewerkers, en het cluster Bedrijfsvoering, waar tien collega’s deel van uitmaken. Het cluster Grondzaken, waarin jij zal komen te werken, komt in actie als er grond en opstallen verworven, vervreemd of tijdelijk beheerd moet worden om de organisatie doelen te realiseren en taken uit te voeren. Het team adviseert bij elk project over de grondstrategie. Na vaststelling van het projectbesluit en de daarbij behorende grondstrategie levert team Grondzaken en Bedrijfsvoering het project de benodigde expertise en capaciteit om de gekozen grondinstrumenten toe te passen. Naast de adviserende en ondersteunende rol in de opgaven en programma’s van de opdrachtgever, beheert team Grondzaken en Bedrijfsvoering de gronden en opstallen in eigendom van de opdrachtgever. Functie Vorig jaar is de nota grondbeleid vastgesteld. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan drie beleidsdocumenten: grondbank, grondstrategie stikstof en grondstrategie bodemdaling. Deze drie bouwstenen zijn nodig om de doelen te kunnen bereiken binnen de verschillende programma’s. Als senior beleidsadviseur grondzaken schrijf jij deze beleidsdocumenten samen met stakeholders uit het veld en het team grondzaken en de interne programma’s. Jouw rol richt zich op het schrijven van beleid op het gebied van grondzaken. Specifieke thema’s hierbij zijn Grondbank, Grondstrategie stikstof en Grondstrategie bodemdaling.
  1 broker
 • Freelance Programma Manager

  3 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Freelance Programma Manager voor de implementatie van een grootschalig integraal "in control" programma. Start van de opdracht per 1 september voor de duur van minimaal 12 maanden op fulltime basis. Functie De programmamanager geeft leiding aan het programma Roadmap in Control dat moet resulteren in een organisatie ‘in control’. Dit betekent dat we aantoonbaar onze wettelijke taken uitvoeren, dat we voorspelbaar presteren op de gestelde doelen en onze processen en dienstverlening systematisch verbeteren. Hiervoor neemt de organisatie maatregelen op verschillende aspecten van interne beheersing (denk aan organisatie-inrichting, cultuur en gedrag, kennis en vaardigheden, sturingsinstrumenten en ICT). Het programmaplan is inmiddels gereed en de belangrijkste uitgangspunten en doelen worden hierin benoemd. De subdoelen en planning dienen verder te worden geoperationaliseerd, alsmede de samenhang met de overige programma’s van de veranderopgave. Het project kent de nodige complexiteit, heeft veel impact en er dient in afstemming met de andere programma’s te worden samengewerkt. Dit vraagt om verbindingskracht, sterk ontwikkelde executiekracht en doorzettingsvermogen. Als programma-manager ben je in staat op bestuurs- en directieniveau te communiceren, weet je te ontzorgen en weet je organiseren en realiseren te combineren. Je hebt ruime werkervaring opgedaan bij grote organisaties en kunt onder hoge druk functioneren. Je bent gewend binnen een complexe politiek-bestuurlijke context te opereren. Het wordt jouw verantwoordelijkheid, dat de organisatie de doelen uit de roadmap in control binnen de afgesproken termijn en het beschikbare budget realiseert. In de eerste fase is hiervoor reeds een plan ontwikkeld en de kern van deze functie de komende 2,5 jaar is samen te vatten in de onderstaande werkzaamheden: - ontwikkelen en bewaken van de overall voortgang van het programma; - dagelijks aansturen van inhoudelijke teams; - rapporteren aan de stuurgroep en de Raad van Bestuur; - je bent samen met de andere programmamanagers verantwoordelijk voor het managen van de samenhang en afhankelijkheden tussen de programma’s; - afstemming met de lijnorganisatie en andere twee programma’s over de inzet van capaciteit; - in kaart brengen van risico’s en alternatieve scenario’s zodat de voortgang gewaarborgd blijft.
  1 broker
 • Freelance Controller

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Bij een van onze opdrachtgevers, een financiële dienstverlener, hebben wij een project voor een ervaren controller. De start is in binnen een maand voor een periode van 3 - 6 maanden fulltime.  Functie Onze opdrachtgever is met verschillende veranderingen bezig waardoor er behoefte is ontstaan aan een senior controller. Momenteel zit onze opdrachtgever midden in een fusie, is er een aantal acquisities afgerond en zijn ze bezig met het optuigen van een FSSC. Voldoende bewegingen waarbij jouw expertise als ervaren interim controller ingezet kan worden. Denk aan Interne beheersing, structureren van rapportages en centraliseren van "standaard processen".
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker Changemanagement (ITIL)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij een gemeente voor een Freelance Kwartiermaker Changemanagement. Start z.s.m. Opdracht voor 6 mnd, 36 uur per week. Regio Zuid Holland. Organisatie .
  1 broker
 • Freelance Business Controller, internationale commerciële omgeving

  3 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor een van onze relaties, een internationale commerciële speler, komen wij graag in contact met een freelance Business Controller. Start van deze interim opdracht is in de 2e helft van september voor 6 tot 8 weken en bij voorkeur op basis van full time. Functie In deze rol vervang jij de huidige business controller die vaderschapsverlof opneemt. Het Nederlandse finance team bestaat uit een senior Financial Controller, deze rol van Business Controller en de Global CFO waaraan je rapporteert. Je wordt verantwoordelijk voor het (internationale) budget proces en de forecasting, inclusief de expenses en headcounts. In de verschillende landen wordt er met verschillende systemen gewerkt. De consolidatie gebeurt door je collega, de Financial Controller. 
  1 broker
 • Freelance Programma Manager opzetten FSSC in NL

  5 dagen geleden

  Onbekend - Vanuit huis en ten noorden van Amsterdam

  Voor een van onze relaties, een multinational in de Provincie NH, komen wij graag in contact met een Freelance Programma Manager voor het opzetten van een FSSC in Nederland. Duur van deze interim opdracht is 1 tot 2 jaar op basis van full time. Startdatum is in overleg (augustus of september). Functie In deze rol word jij verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van een roadmap om de financiële administratie van een viertal landen centraal naar een Financial Shared Service Center in Nederland te verplaatsen. Je draagt zorg voor het project plan, de project governance, de migratie, de communicatie en het bijbehorende stakeholder management. Uiteraard zorg je er ook voor dat de administratieve processen goed worden geborgd in het nieuwe FSSC in Nederland, waarbij je een duidelijke scheidslijn creëert tussen de activiteiten die lokaal achter blijven in de landen en de activiteiten die centraal verzorgd gaan worden.
  1 broker
 • Freelance Project Controller

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Bij één van onze opdrachtgevers binnen de offshore hebben wij een opdracht voor een ervaren Freelance Project Controller. De start is per direct voor een periode van ongeveer 6 maanden totdat een structurele oplossing is gerealiseerd. Functie Binnen deze opdracht ben je voor ongeveer vijf verschillende projecten verantwoordelijk. Deze projecten hebben verschillende omvang qua grote en complexiteit. Naast dat je financieel verantwoordelijk bent voor de projecten fungeer je als sparringpartner naar de project managers. Je bent in staat om met hen mee te denken en te challengen. De financiële rapportage bespreek je met de CFO van de organisatie.
  1 broker
 • Chief Architect (Interim en/of Vast)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Omgeving Amsterdam

  Voor een van onze relaties, een snelgroeiende fintech organisatie in de Randstad, komen wij graag in contact met een Chief Architect. Start van deze rol is in overleg (augustus/september) en bij voorkeur op basis van full time. Omdat onze opdrachtgever deze rol uiteindelijk graag permanent wil invullen, behoort het ook zeker tot de mogelijkheden om na een interim periode in vaste dienst te treden. Functie In deze rol word jij de Chief Architect met een richtinggevende en coachende rol voor de circa 150 IT professionals die momenteel werkzaam zijn bij onze opdrachtgever. Je helpt het team en de technical platforms naar de next level te brengen. Je hebt een belangrijke rol bij de architect- en technologiebeslissingen die gemaakt moeten worden in de snel veranderende en steeds complexer wordende omgeving waarin onze opdrachtgever actief is. Simplificeren, reproduceren en framework standaardisatie zijn actuele topics.  Er wordt veel met Java en Togaf gewerkt.
  1 broker
 • Freelance Projectleider / Coördinator Business Implementatie

  5 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Freelance Projectleider / Coördinator Business Implementatie. Start van de opdracht is per 26 juli voor een periode van minimaal 4 maanden op basis van 32 uur per week. Functie Onze opdrachtgever heeft een aanzienlijke veranderopgave die plaatsvindt binnen een sterk veranderende (en deels krimpende) organisatie. Hierbij wordt sterk gedigitaliseerd en geautomatiseerd. De technische realisatie vindt plaats in verschillende Agile teams, die onderdeel zijn van een Agile Release trein. De opdrachtgever hanteert hiervoor het Scaled Agile Framework. Voor de implementatie bij de gebruikersorganisatie zijn we op zoek naar een hands-on projectleider/coördinator business implementatie. In deze functie ben je er verantwoordelijk voor dat gebruikers tijdig opgelijnd zijn, er duidelijke werkinstructies zijn, dat gebruikers geïnformeerd zijn, dat gebruikers voorbereid zijn op de nieuwe systemen en processen, dat requirements tijdig geleverd worden en dat er een serviceorganisatie wordt ingericht voor de afhandeling van de verschillende ondersteuningsverzoeken van diverse partijen. Je bent daarbij de verbinding tussen de verschillende stakeholders binnen het cluster Buitenland, het programma en daarbuiten. Je hebt brede ervaring en weet in een complexe en dynamische omgeving de gestelde doelen te behalen. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor om, in lijn met de teamplannen binnen het programma, de business implementatie te organiseren. Jij bewaakt de voortgang van tijdige implementatie bij de business en zorgt er onder andere voor dat werkprocessen, serviceorganisatie, procesbewaking en requirements voor rapportages op tijd gereed zijn. Obstakels in het proces herken je tijdig en weet je snel op te lossen zonder afbreuk te doen aan de einddoelen. Concrete werkzaamheden zijn: - het uitwerken en bewaken planning business implementatie; - het inrichten service management processen voor de afhandeling van vragen van ketenpartners (nationaal en internationaal), inclusief de achterliggende werkprocessen - ervoor zorgen dat business requirements verzameld worden voor de operationele rapportages en verantwoording over het berichtenverkeer; - ervoor zorgen dat er werkprocessen ingericht zijn rondom de afhandeling van het (inter)nationale berichtenverkeer en de financiële afhandeling daarvan; - het realiseren van opgeleide medewerkers en geïnformeerde stakeholder
  1 broker
 • Freelance Business Informatie Manager Bedrijfsvoering

  5 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij de overheid voor een Freelance Business Informatiemanager BDV. Opdracht voor 12 mnd. Start 1 sept. 36u per week. Regio Utrecht.  Organisatie Informatievoorziening Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. Deorganisatie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden. “Kant en klare toepassingen verdwijnen naar de achtergrond en nieuwe mogelijkheden komen aan het licht. Je moet als vakmens in staat zijn om ervaringen van gisteren opnieuw vorm te geven in omstandigheden van vandaag. Hierbij is één ding zeker: je kent noch de vraag noch het antwoord op de vragen van morgen. Het is aan jou om opnieuw waarde te creëren in deze digitale wereld.” De opdrachtgever heeft de ambitie dat elk domein in het primair proces, haar informatiemanagement functie verder professionaliseert. Hiertoe zal elk domein de rol van Business Informatie Manager in vullen. Voor het domein Bedrijfsvoering zoeken wij een Business Informatie Manager (BIM-er). Jij gaat samen met je collega BIM-ers opereren vanuit het team Informatievoorziening & automatisering (I&A) in het cluster informatiemanagement (IM). I&A verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. In het cluster IM zijn alle rollen m.b.t. informatiemanagement bij elkaar gebracht. Naast de BIM-ers, o.a business- en informatieanalisten en procesanalisten/ontwerpers. Functie Wat ga je doen? Jij bent een verbinder en een spin in het web als het gaat om de informatievoorziening van het domein Bedrijfsvoering. Je bent de schakel tussen de business en IT. Voor het domein ben je het eerste aanspreekpunt voor alle behoeften rondom de inrichting van de Informatievoorziening. Door proactief in contact te zijn met de business binnen het domein, breng je de behoefte met behorende vragen, wensen en eisen in kaart en verbind je de vraag aan het aanbod vanuit I&A. Als er geen passend aanbod is, dan start je initiatieven op voor de verkenning van nieuwe mogelijke informatievoorziening-oplossingen. Andersom ben je voor I&A de betrokkene om het aanbod vanuit I&A bij het domein onder de aandacht te brengen. Voor de planning van de inrichting van de informatievoorziening, zorg je dat businessbehoeftes van het domein worden beschreven in een voor de organisatie goed leesbare meerjaren domein Informatievoorzieningen plan met een jaarlijks IV roadmap voor het domein. Zodat een domein handvatten krijgt aangereikt voor de sturing op de ontwikkeling van de informatievoorziening. Met de collega BIM’ers van de andere domeinen werk je nauw samen, zodat sturing kan worden gegeven aan inrichting van de totale informatievoorziening van de organisatie, vanzelfsprekend ook gezamenlijk met je collega’s van I&A. Hiermee zorg je voor de verdere professionalisering en positionering van het informatiemanagement binnen de organisatie. Ook het collegiale samenspel met andere partners (zoals RIVM, gemeenten, Universiteit Utrecht) wordt in samenspraak ingevuld. Je bent initiatiefrijk en vindt het leuk om informatie voorzieningsvraagstukken goed af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Je adviseert hierbij het MT van Bedrijfsvoering. Je levert daarnaast een bijdrage bij de kaderstelling, beleidsontwikkeling op het gebied van informatievoorziening. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met het management, de concern adviseur I&A, de collega adviseurs I&A zoals business analist, architecten, technische- en functionele specialisten. Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor: Het opstellen van het Domein Informatieplan van het domein Bedrijfsvoering afgestemd met de informatieplannen van de andere domeinen. Het resultaat is een meerjaren Informatieplan. Hieruit volgt de jaarlijkse IV roadmap voor zowel het domein als de organisatie; In je rol als BIM van Bedrijfsvoering draag je actief bij aan het verbeteren van de bedrijfs- en werkprocessen, informatie (gegevens), ICT-voorzieningen en de samenwerking in de ketens om haar rol naar haar klanten goed in te kunnen vullen. Je hebt hierin een initiërende rol. Denk hierbij aan: veranderende wet- en regelgeving, procesanalyse en -optimalisatie, informatie beheer, - beveiliging en – beschikbaarheid; Intermediair naar andere domeinen: w.o. samen werken, behartigen belangen, toepassen kaders, afstemmen Business Informatieplannen.
  1 broker
 • Freelance Projectmanager Informatie Beheer

  5 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij een decentrale overheid voor een Freelance Projectmanager Informatie Beheer. Start 16 augustus, duur opdracht 12 mnd, 36 u per week. Regio Utrecht. Je hebt een mail ontvangen met meer informatie. Organisatie Als projectmanager informatiebeheer ben je verantwoordelijk voor de projecten “Digitaal werken” en “Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance”. Daarnaast bewaak je de samenhang met andere projecten binnen het programma en adviseer je vanuit je expertise. Daarnaast : Zorg je voor de uitvoering en sturing van de jou toegewezen projecten conform de geldende project governance; Borg je dat er onder architectuur wordt gewerkt; Geef je inhoudelijk invulling aan, en advies over je projecten; Manage, bewaak en rapporteer je adequaat over capaciteitsplanning en op risico’s en issue’s en kom je met oplossingen (niet met problemen); Je bewaakt/managed de kwaliteit van de op te leveren resultaten; Je stuurt de realisaties op tijd geld en kwaliteit; Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de projectteamleden en met belanghebbenden; Je zorgt voor een goede aansluiting/afstemming van de toegewezen projecten op het programma, en op afhankelijkheden met overige projecten; Je zorgt voor een goede overdracht van resultaten /levering bekwaamheden en veelal realisatie van bekwaamheden gedurende de implementatie in de organisatie (begeleiden van de transformatie). Te boeken resultaten: De diverse project resultaten en implementaties in de organisatie; Management producten: Project opdracht, Vooronderzoek, (Aanbestedingen documentatie), Project Initiatie Document, Hoofd Punten Rapportage, Afwijkingsrapportage, Project Eind Rapportage. Afdeling informatie: Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het I&A team bestaat uit 45 medewerkers met twee leidinggevenden. Functie Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Bestuurlijke Informatiekunde; Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als (IM/ICT) projectmanager op het gebied van Informatie Beheer/Document Management; Kennis van, en ervaring met informatiesystemen (inrichting en implementatie document systemen (DMS), recordmanagementsystemen RMA); Kennis van, en ervaring met kwaliteitsmanagement op het gebied van informatiebeheer (normen en kaders informatiebeheer (creatie, opslag, ontsluiten etc. van informatie) op basis van bijvoorbeeld KIDO kwaliteitssysteem art16 AR); Kennis en werkervaring bij een gemeentelijke instelling; PRINCE 2 PRACTITIONER en/of IPMA C gecertificeerd. Aanbod Marktconform. Inlichtingen Deze (zzp interim) freelance opdracht procedure, met nummer 9555 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Rotterdam. Telefoon 010-2897666. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email. Interesse in een andere freelance interim finance of IT opdracht? Klik op Onze opdrachten Bezoek onze homepage Sluitdatum 27/07/2021 Teru
  1 broker
 • Freelance Financial Controller

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij exclusief een fulltime Freelance Financial Controller voor een periode van  6 maanden. Start is per 1 sept. Functie Je bent onderdeel van een team van 5 financial Controllers binnen het corporate reporting team. Met deze afdeling ben je verantwoordelijk voor de consolidatie en de maand, kwartaal en jaarafsluiting. In deze rol zal je als rechterhand van de manager reporting fungeren en hem indien nodig ontlasten. Naast de reguliere werkzaamheden zal je ook ook ad hoc zaken voor je rekening nemen.
  1 broker
 • Freelance Transfer Pricing Specialist

  1 week geleden

  Onbekend - Noord Holland + thuiswerken

  Voor een van onze relaties, een multinational in Noord Holland, komen wij graag in contact met een freelance Transfer Pricing Specialist. Start van deze interim opdracht is in augustus of september (uiterlijk begin oktober) voor 6 maanden en op basis van 24 uur per week. Functie In deze nieuwe rol word jij verantwoordelijk voor Transfer Pricing. Indien je daar interesse en/of ervaring mee hebt, ga jij je ook bezig houden met Vennootschapbelastingen en BTW aangiften. De nadruk ligt echter op Transfer Pricing. Je rapporteert aan de Manager Finance, Accounting & Tax. Je stuurt geen team aan. Internationale setting waarbij in enkele landen ook een Transfer Pricing Specialist werkzaam is met wie je inhoudelijk kan overleggen. De functie zal uiteindelijk vast worden ingevuld. Onze opdrachtgever kiest nu voor een interim oplossing omdat deze nieuwe functie op deze manier goed kan worden ingericht. De interim opdracht eindigt als een vaste medewerker is gevonden en door jou is ingewerkt.
  1 broker
 • Freelance sr. Business Controller - Energiesector

  1 week geleden

  Onbekend - Randstad

  Als interim Business Controller kan je jouw kennis en expertise inzetten binnen een zeer interessant en omvangrijk traject. Je zal veel schakelen met de interne organisatie, maar ook met bij voorbeeld ministeries en subsidieverstrekkers. Start per 1 augustus voor 3-6 maanden. Functie - Coördineren P&C Cyclus; - Contacten met zowel interne als externe stakeholders; - bewaken budgetten; - Nauw betrokken met inkoop, risk, audit;
  1 broker
 • Freelance IT Controller

  1 week geleden

  Onbekend - Voornamelijk vanuit huis en vanuit Amsterdam

  Voor een van onze relaties, overheidsinstantie in de regio Amsterdam, komen wij graag in contact met een freelance IT Controller. Duur van deze opdracht is minimaal 4 maanden (in verband met zieke medewerker). Startdatum in overleg (medio augustus, uiterlijk eind september) op basis van 4 of 5 dagen per week. Functie Deze rol is ontstaan vanwege ziekte van de huidige IT Controller. Jij wordt de Business Partner voor de IT directie en verzorgt de rapportage cycli met betrekking tot alle IT uitgaven (met name het domein werkplekkenbeheer). Daarbij bied je inzicht in de mate waarop IT op koers ligt bij het realiseren van de gestelde doelen en je helpt met de bijsturing daar waar nodig. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de IT Directie en denkt mee over en onderbouwt de business case voor  nieuwe IT initiatieven. Je werkt in een team met circa 5 andere IT Controllers.
  1 broker