Finance opdrachten | 78 opdrachten
 • Financial Controller a.i.

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Preparation of the financial reports toward all central banks in the Netherlands, Belgium, Austria and Spain Assist in year end audits Preparation of the daily profit & loss and solvency reporting Preparation of the monthly management report Assistance in several projects such as Ana-Credit
  1 broker
 • Freelance Manager Control

  2 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers (een technische projectenorganisatie) komen wij graag in contact met een Freelance Manager Control. Start van de opdracht is zo spoedig mogelijk, voltijd voor minimaal 3 maanden met optie op verlenging. Functie De rol is ontstaan wegens uitval van de huidige Manager Control. Tijdelijk val je in in deze rol en ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële organisatie van een unit / divisie. Dit omvat zowel financial control, business control als projectcontrol. Je bent onderdeel van het MT en stuurt direct 3 man aan, indirect ongeveer 15 man. Omzet is ongeveer 125 miljoen, projecten variëren van 500k tot 20 miljoen Je insteek is vooral pragmatisch, je ziet toe op tijdige en juiste periodieke (maand en kwartaal) afsluitingen en houdt zicht op de belangrijkste project risico's.. Je helpt mee om de organisatie verder te professionaliseren.
  1 broker
 • Project Management Ondersteuning (Workday Implementatie)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Voor de implementatie van een nieuwe HR IT systeem (Workday) zijn we op zoek naar programma management ondersteuning. Je helpt om de diverse projecten in goede banen te leiden, informeert stakeholders en je zorgt ervoor dat het project soepel verloopt. Hierbij werk je nauw samen met zowel de programma manager als de andere teams in het project.
  1 broker
 • Controller a.i.

  2 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Vanwege de snelle groei is deze klant op zoek naar een goede controller wie zich zowel bezighoudt met financial control als business control werkzaamheden.
  1 broker
 • Concern Controller a.i.

  2 dagen geleden

  Onbekend - Goirle

  - Je neemt initiatieven om te komen tot continue, zichtbare verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het planning- & control proces. - Je bewaakt de financiële positie van de gemeenten en verzorgt strategische financiële advisering aan burgemeester en wethouders. Je toetst en adviseert rondom begrotingen, tussenrapportages en verantwoordingen alsmede de administratieve organisatie. - Je staat samen met het team financiën voor de inrichting en kwaliteit van onze planning en control cyclus en de bijbehorende documenten. - Je ontwikkelt voorzieningen/instrumenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de besturing van de organisatie en ten behoeve van managementinformatie en bewaakt de kwaliteit.
  1 broker
 • Test Engineer – Int

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Als Medior Test Engineer ben jij een echte bruggenbouwer tussen IT en de business. Op basis van customer journeys, epics, features, user story’s en functionele en non-functionele requirements maak je de koppeling naar te realiseren functionaliteit over de verschillende systemen heen in ons integrale landschap. Werkzaamheden: Opzetten, uitvoeren en onderhouden van test cases ten behoeve van nieuw te realiseren functionaliteiten en regressie op bestaande software; Toetsen en formuleren van acceptatie criteria in de user story’s als basis voor het ontwerpen en uitvoeren van testcases met bijbehorende (klant/contract) situaties, resultaatverwachting en uitvoeringsinstructies; Afstemmen van (test)expertise met en voorleggen aan collega’s en key-users; Reviewen van en rapporteren over de kwaliteit van customer journeys, epics, features, user story’s en functionele en non-functionele requirements; Voorbereiden en uitvoer van periodieke integratie-, acceptatie & ketenregressietesten; Schakelen met alle Agile teams over koppelingen, inhoud en opleverdatums.
  1 broker
 • Business Controller a.i.

  3 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Planning, Forcasting, Budgetting, Rapportages
  1 broker
 • Financial controller a.i.

  3 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Je wordt verantwoordelijk voor een gestroomlijnde administratie Er is ruimte voor verbetering in de administratie Je zult daarnaast accounting en reporting werkzaamheden verrichten In deze rol zul je nauw samenwerken met het hoger management
  1 broker
 • Finance Director a.i.

  3 dagen geleden

  Onbekend - Overijssel

  Bewaken van de rust op de afdeling tot een nieuw persoon word gevonden om deze positie vast in te vullen.
  1 broker
 • Duitstalige Financial Controller a.i.

  3 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Zelfstandig voeren van de boekhouding en het opstellen van rapportages.
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker inrichting IT Risk Control Framework (obv ISO 27001 & Cobit 5)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze relaties in de Randstad, een bank, komen wij graag in contact met een Kwartiermaker die de organisatie gaat helpen met het verder professionaliseren van het IT Control Framework waarbij de richtllijnen van ISO27001 & Cobit 5 het uitgangspunt vormen. Start van deze interim opdracht is in januari voor circa 6 tot 12 maanden.. Functie In deze interim opdracht word jij de kwartiermaker die in nauwe samenwerking met de CTO er voor gaat zorgen dat het IT Control Framework binnen de gehele organisatie verder wordt geprofessionaliseerd. Uitgangspunt zijn de ISO 27001 en Cobit 5 maar ook IFRS 9 richtlijnen waar de business (aantoonbaar) aan moet gaan voldoen. Er spelen vele vraagstukken die elkaar onderling allemaal raken. Het wordt jouw taak om eerst een gap-analyse te maken: aan welke richtlijnen voldoet de organisatie al wel aan, aan welke richtlijnen voldoet de organisatie al wel aan maar nog niet aantoonbaar en aan welke richtlijnen voldoet de organisatie nog helemaal niet aan en wie is dan verantwoordelijk om aantoonbaar wel in control te komen / te voldoen aan de richtlijnen van ISO 27001, Cobit 5 en IFRS 9? Samen met de CTO en de Steering Comittee bepaal je vervolgens de prioriteiten en maak je een roadmap om uiteindelijk te komen tot een future proof first class IT Control Framework die voldoet aan de richtlijnen van ISO 2700, Cobit 5 en IFRS 9. Als kwartiermaken en bruggenbouwer tussen IT en de business maak je zichtbaar wat er nog gedaan moet worden, wie in de business waar voor verantwoordelijk is en monitor je de voortgang zodat uiteindelijk wordt voldaan aan de richtlijnen. Parallel aan dit alles speelt er een integratie tussen twee systemen. 
  1 broker
 • Freelance Projectcontroller

  5 dagen geleden

  Onbekend - Vanuit huis en op de projecten

  Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij een opdracht voor een Freelance Project Controller. Naast dat je alle aspecten van Project Control beheerst, heb je ervaring opgedaan met het professionaliseren van een afdeling project control. De start is begin februari voor een periode van 3 tot 6 maanden. Functie Verantwoordelijk voor een aantal infra projecten binnen de divisie; Je bewaakt de projecten zowel op tijd en geld en alle bijkomende risico's; Het doen van verbetervoorstellen binnen project control denk hierbij aan efficiency, capex en risicomanagement. 
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker/Strategisch Regisseur Informatievoorziening

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij een gemeente voor een Freelance Kwartiermaker / Strategisch Regisseur Informatievoorziening. Start in februari, 32-26u per week. Opdracht voor 12 mnd. Regio Zuid Holland. Functie Wij zoeken een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatieontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent, mag een open deur heten. Opdracht De kwartiermaker heeft als opdracht om de weg te bereiden voor de Strategisch Regisseur Informatievoorziening door onderdelen te verbinden en de Regie- en changeorganisatie verder te professionaliseren. De taken van de kwartiermaker Leidinggeven aan de informatievoorzieningsorganisatie (taakveld R&C, I&A, AM en SD) Coachend managen van het organisatieonderdeel waarbij ontwikkeling en beheer in evenwicht dienen te zijn; On the job coaching van medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur; Samen met de Organisatieontwikkelaar en de HR adviseur actief zorgen voor ontwikkeling van de informatievoorzieningsorganisatie (o.a. door invoering van nieuwe werkwijzen zoals devops, versterken service- en changemanagement en strategie legacy beheer) en opstellen van ontwikkelplannen voor alle medewerkers van dit organisatieonderdeel. Kwartier maken voor een Strategisch regisseur Informatievoorziening Realiseren van de veranderopgave, de verbinding tussen de verschillende onderdelen en vorm geven aan de functie strategisch regisseur informatievoorziening; Voorbereiden op meer integrale aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein, inclusief DIV, basisregistraties, informatiebeheer, driehoek gegevensbescherming en vergelijkbare organisatieonderdelen; Vormgeven aan de rol van plaatsvervangend CIO van de gemeentelijke organisatie. Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers; Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven; Opneming van business intelligence in de structuur van R&C en integratie in de vastgestelde werkwijzen. Samen met het taakveld I&A en changemanagement inrichten van afgestemde werkprocessen Verantwoordelijk voor de hele keten van het leveren van ICT dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie en, in specifieke situaties, op contractbasis aan samenwerkende organisaties; Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen; Verbeteren van bestaande werkwijzen; Actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom; Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens; Organiseren van business-ICT alignment Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen; Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief); Business leren werken als goed (informatievoorzienings)opdrachtgever, daarbij ondersteund door de ontwikkeling van Opdracht Gericht Werken in de gemeentelijke organisatie; Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten; Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken en aansluitvoorwaarden. Versterken van de governancestructuur Implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board; Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie. Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie Samen met de communicatiemedewerker plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business, informatievoorzieningsorganisatie en overige stakeholders (O.a. Strategisch ICT overleg, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveldmanager I&A, Directie Team, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties); Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de digitale Obeya room; Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups, verbindings- en inspiratiesessies.
  1 broker
 • Freelance Informatie Manager

  1 week geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Voor een van onze relaties komen wij graag in contact met een Freelance Informatie Manager. De opdracht is beoogd voor een periode van minimaal 4 maanden en 24 uur per week. Functie Wegens een uitval binnen de organisatie en in de aanloop naar de werving van een vaste collega dient deze functie tijdelijk te worden ingevuld. Er is al een aanzet gemaakt voor onderstaande zaken. In deze opdracht ga je je met een drietal punten bezighouden: Schrijven van het strategisch ict beleid en het onderliggend plan ( inventariseren, analyseren en uitwerken) Je hebt regie op de lopende projecten van het kernteam informatiemanagement Je houdt je actief bezig met het stroomlijnen en professionaliseren van de huidige processen
  1 broker
 • Freelance Teamlead Commercial Controlling (Contractcatering/ Eventcatering/ Cost Pricing Specialist)

  1 week geleden

  Onbekend - Verwacht/ Expected!

  Van een van onze opdrachtgevers verwachten wij een nieuwe interim- aanvraag te ontvangen voor een Freelance Teamlead Commercial Controlling/ Business Controlling met aantoonbare cost pricing- ervaring.  Aanbod Marktconform. Inlichtingen Deze VERWACHTE opdracht met nummer 8868 wordt behandeld vanuit ons kantoor in Rotterdam. Indien jouw profiel naadloos aansluit bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email. Interesse in een andere freelance interim finance of IT opdracht? Klik op Onze opdrachten Bezoek onze homepage Teru
  1 broker