Finance opdrachten | 206 opdrachten
 • ACCOUNTANT, SITE ACCOUNTING & REPORTING

  1 dag geleden

  Onbekend - Bergen op Zoom

  FUNCTIE The main focus of this role will be controlling the fixed asset accounts and the financial- and operational leases of Bergen op Zoom. Besides this interesting role the function could be expanded with being a valuable support of the Senior Site Accountant of Genk (BE). In this role you will perform the payroll-, general ledger accounting and being the back up of all site accounting and reporting activities of the Belgium entity. Responsibilities Execute monthly, quarterly and year-end closing of the Site accounts, carried out as per established accounting practices and procedures Perform periodic accounting including month end, quarterly and year-end closing as per the established accounting practices and procedures Ensure relevant GL accounts are reconciled and accounting entries are recorded in accordance with the accounting policies and procedures and the necessary accounting standards Timely and accurate completion of the management reporting, interpretation and analysis of reports and liaise with the embedded control function (E&BS) to look for improvement opportunities Ensure timely preparation of financial statements and other reports as required by (internal) customers and (local / national) authorities Support the preparation of various site departmental budgets, including (ad hoc) investigation and reporting of variances relating to the actual results Ensure the site is fully compliant with internal and external business controls to safeguard assets and liabilities (controllership) Ensure assets located in Bergen op Zoom are accounted for correctly and valuated according to the applicable internal and external accounting principles Proactively and continuously find opportunities to make the functions processes more efficient and effective
  1 broker | Fulltime
 • ACCOUNTING & REPORTING FUNCTIONS ANALYST A.I.

  1 dag geleden

  Onbekend - Limburg

  FUNCTIE Ensure correct, qualitative and timely closing and managerial reporting Minimize the number of post-close adjustments and manual journal entries Create (business) partnerships with other Finance departments and Business Controllership for optimization of processes, activities and continuous focus on compliance and reporting improvements Supporting the set-up of a best-in-class reporting vision in Business Intelligence applications in good alignment with our stakeholders enabling world-class added-value services
  1 broker | Fulltime
 • Freelance Sr Economist/Modeller E&P sector

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid Holland

  Wij hebben een interim opdracht vacant voor een Freelance Sr Economist/Modeller. Start zsm. Full time. Opdracht voor 6-12 mnd. Kan eventueel ook 4 dagen per week. Organisatie De opdrachtgever is actief in de olie & gas industrie. Functie De opdrachtgever kan ondersteuning gebruiken van een bedrijfskundige/econoom/econometrist die dynamische modellen kan bouwen, waarin de scenario analyses met kansverdelingen van de projecten tussentijds kunnen worden herberekend, bijvoorbeeld door princing of tax wijzigingen. Op basis van de nieuwe informatie voer je (re)screenings uit op de verschillende projecten vanuit de planning cyclus. Daarnaast help je mee aan het, waar nodig, verbeteren van de processen en voer je audits uit.
  1 broker
 • Business Analist

  1 dag geleden

  Onbekend - Omgeving Amsterdam

  Bij onze opdrachtgever, een grote speler in de logistieke sector, is behoefte ontstaan aan een business analist. Iemand die recent door een externe partij ontwikkelde rapportages (financieel en voor wat betreft overige bedrijfsperformance) kan controleren op juistheid van de opgeleverde informatie. Iemand die mee kan denken met de opdrachtgever voor wat betreft relevante key performance indicatoren en het ontsluiten van aanvullende stuurinformatie. Het betreft een opdracht van tenminste 3 maanden die flexibel in te vullen is qua FT/PT inzetbaarheid: 2-5 dagen per week, Start in overleg maar bij voorkeur wel uiterlijk half november. Functie Het gaat in deze opdracht om het analyseren van een grote hoeveelheid financiële en non-financiële data die verwerkt zijn in nieuwe rapportages die zijn opgemaakt vanuit data vanuit het transport management systeem. Doel is beter gebruik te maken van de historische en recente data vanuit de eigen performance vanuit de op order/dossierniveau geregistreerde informatie. Je schakelt in deze opdracht met enerzijds de Algemeen Directeur en de Manager Finance en anderzijds met de externe partij die gespecialiseerd is in de verwerking van Big Data en die de rapportages voor onze opdrachtgever oplevert.  Deze historische data die beschikbaar zijn maar nog niet eerder ontsloten en gekoppeld,  kunnen o.a. behulpzaam zijn bij: het opstellen van maatwerk offertes naar grote afnemers het optimaliseren van de bezettingsgraden het optimaliseren van de planning van ritten
  1 broker
 • Freelance MS Power BI consultant (Universiteit)

  1 dag geleden

  Onbekend - West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een universiteit, hebben wij een interim- verzoek ontvangen voor een Freelance MS Power BI consultant die een viertal interne doelgroepen gaat trainen en begeleiden in het gebruik van MS Power BI. Start per direct voor 32-40 uur per week, 3-6 maanden + optie tot verlenging.  Organisatie Bij onze opdrachtgever is er een start gemaakt met Power BI, management informatie team is aangehaakt, evenals  Finance en HRM. De organisatie is enthousiast over PowerBI, en vanuit de directie is opdracht gegeven om de focus te leggen op het gebruik van de tool. Ontwikkeling van nieuwe rapportages, de mogelijkheden van de tool, onder andere voor directie presentaties. Momenteel wordt Power BI gebruikt, echter is het gebruik in praktijk nog niet volledig. Dit komt deels door gebrek aan kennis en deels door adoptie. Momenteel vooral voor operationale overzichten en de controllers gebruiken de dashboards als onderdeel van hun rapportage. De governance waarbij de teams sturend zijn en de verschillende domeinen die hun eigen besturing vormgeven in combinatie met de verschillende gebruikersgroepen maken het complex.  Functie Resultaatgebieden voor deze rol zijn: Meehelpen aan de verdere ontwikkeling van PowerBI in de organisatie, definiëren van de informatiebehoefte, in kaart brengen van taken en prioriteiten; Ongeveer 20 tot 25 gebruikers naar Power BI key user niveau begeleiden. Zodanig dat Power BI in de dagelijkse activiteiten makkelijk gebruikt kan worden, en tevens anderen daarin kunnen meenemen; Het identificeren van doelgroepen en per doelgroep een plan van aanpak vaststellen en uitvoeren om tot het structureel gebruik van de tool te komen; Kennisborging middels opstellen van handleidingen en uitleg over het gebruik op een manier die aansluit op de behoefte zonder in te boeten op eenduidigheid in rapporten, gebruik en definities; Creëren van een "selfservice BI" omgeving waarvoor behoeften goed in kaart worden gebracht en input gegeven wordt op het beleid en aanpak.
  1 broker
 • Freelance Compliance Analyst (KYC, CDD)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  For this international bank in Amsterdam we are looking for a KYC / CDD specialist.  Client is looking to hire additional compliance capacity to process all the additional files, including the current baklog. Next to this, our client wants to have someone who is needed to perform CDD checks.  Functie Duties: Reviewing client files to ensure that due diligence requirements have been met; Reviewing transaction monitoring and sanctions screening alerts that are escalated to management and conducting an assessment; Identify areas for process improvements, such as training opportunities for the first line of defense.  Identify emerging risks, such as an increase in the type of specific alerts received.   3 months, immediate start with possible extension
  1 broker
 • IT Project Manager

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie You are the one who analyses the scope, competencies, problems and solutions of a project and manages these with the many stakeholders, in order to ensure an efficient and successful execution of the projects. You lead multiple project teams who vary in size and combination of Project members. You manage the available resources and are responsible for meeting the project timelines and –budgets. In case of conflicting resources, (staff, budget and equipment) you facilitate the various parties in order to find a solution.
  1 broker
 • Freelance Business Controller

  1 dag geleden

  Onbekend - Gelderland

  Van een van onze opdrachtgever hebben wij een opdracht ontvangen voor een Freelance ICT Project Controller voor een groot ERP-project. Start: asap Duur: 12 mnd Functie Deze rol bestaat uit 2 componenten; enerzijds ben je verantwoordelijk als projectcontroller voor het ICT project, anderzijds ondersteunen je bij controleactiviteiten als backfill (0,5 fte) project budget planning financial projectreporting periodieke reports man-uren en kosten managing risks en forecasts Veilige functiescheiding binnen het ERP-systeem en handhaving van het volmacht- en mandaatbeleid; • Monitoring van prijs- en kwantiteitsverschillen van interne personeelskosten en gerelateerde personeelsbepalingen; • Bewaken en analyseren van afschrijvings- en renteresultaten op TSO B.V.-niveau; • Ondersteunende rol en verdere ontwikkeling van cashflowprognoses; • Ontwikkelen en beschrijven van intercompany en grensoverschrijdend beleid, samen met de belastingdienst.
  1 broker
 • Finance / HR Dashboards Consultant

  2 dagen geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden: Het analyseren en ontwikkelen van HR rapportages; De projectleiding van HR projecten; Bijdragen aan het vernieuwen van het ERP landschap; Financiële HR rapportages; Financiële visualisatie; Het beheren van SAP HCM / SAP BW; Het beheren alle HR gerelateerde systemen en bijdragen aan het verbeteren van HR informatievoorziening.
  1 broker
 • Freelance Senior Business Controller Sociaal Domein

  2 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Bij een gemeente in Gelderland hebben wij de opdracht gekregen voor een Freelance Sr. Business Controller. De opdracht is parttime (2 tot 3 dagen per week) voor de duur van 6-12 maanden. Start per november. Functie De gemeente is bezig met verschillende ontwikkel opgaven. Deze bestaan uit een 3-tal onderdelen: Vanwege vertrek van de huidige sr. Business Controller, zal zijn werk moeten worden opgevangen; Coachen van de beoogde opvolger die al werkzaam is bij deze gemeente; Het team (8 man)  begeleiden om van financial control meer richting business control te gaan werken.
  1 broker
 • Freelance Transfer Pricing Specialist

  2 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Bij een van onze relaties hebben wij een mooie opdracht gekregen voor een Freelance Transfer Pricing Specialist. Start van de opdracht is zo spoedig mogelijk en neemt naar alle waarschijnlijkheid 2 à 3 maanden in beslag. Het is een full time opdracht, maar in overleg is 4 dagen per week ook mogelijk. Functie Deze multinational is bezig met de ontwikkeling, implementatie en documentatie van een nieuw en verdedigbaar Transfer Pricing beleid. Onze relatie doet dit samen met Deloitte en Deloitte voert hierover ook de regie en neemt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De opdracht waarvoor wij graag in contact komen met een specialist ziet met name op het assisteren met en opzetten van transfer pricing documentatie. Het resultaat van de opdracht is één masterfile op groepsniveau en ongeveer een tiental masterfiles per fiscale eenheid van de onderliggende werkmaatschappijen. Initieel zal er een focus zijn op Nederland, Frankrijk, UK en Zwitserland. Later volgen eventueel Zuid Afrika, US en Azië. Er zal begonnen worden met boekjaar 2018/ 2019, van voorgaande jaren is er nog geen documentatie beschikbaar. Los van ruime ervaring m.b.t. dergelijke documentatie en documentatie vereisten per regio en per land, is een goed begrip van regelgeving omtrent transfer pricing een vereiste. 
  1 broker
 • Freelance Belastingadviseur Internationaal

  2 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Bij één van onze opdrachtgevers, een internationaal financiële dienstverlener, hebben wij een opdracht voor een Freelance Belastingadviseur/Fiscalist.  Functie De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Het reviewen van aangiften (IB en VPB) en het maken van complexe aangiften (IB en VPB). Het voeren van vooroverleg met de Belastingdienst en het maken van bezwaarschriften en het geven van ondersteuning bij procedures. Het verzorgen van belastingadviezen, begeleiding bij herstructureringen en bedrijfsovernames. Het geven van adviezen met betrekking tot omzetbelasting en loonheffing. Het geven van grensoverschrijdende adviezen. Het signaleren en uitvoeren van adviesopdrachten. Het voeren van acquisitiegesprekken. Het leiding geven aan de fiscale afdeling en het motiveren van Belastingadviseurs / Aangiftemedewerkers.
  1 broker
 • Freelance Operational Risk Manager

  2 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze opdrachtgevers in de financiële sector hebben wij een opdracht voor een Freelance Operational Risk Manager. Start van de opdracht is zo spoedig mogelijk voor de duur van minimaal zes maanden op full time basis.  Functie De afdeling ORM heeft een lichte onderbezetting waardoor bepaalde onderwerpen onvoldoende aandacht krijgen. In de rol van Freelance Operational Risk Manager pak je zelfstandig deze onderwerpen op. Het gaat hier o.a. met name om een Operational Risk Capital Appropriatenss Check op basis van Solvency II. Hiervoor dienen scenario sessies gemaakt en beoordeeld te worden (Small and Medium-sized Enterprises). Tevens valideer je de aanwezige policies en zorg je dat deze de juiste requirements behelzen.
  1 broker
 • Freelance IT (Delivery) Manager

  2 dagen geleden

  Onbekend - Regio West NL

  Van een van onze opdrachtgevers hebben we een nieuw interim verzoek ontvangen voor een Freelance IT Manager met focus op IT delivery, starten per direct voor 6 maanden, met uitzicht op een verlenging (tevens mogelijkheid tot in vast indiensttreding). Organisatie De IT Delivery Manager is een sleutelpositie voor onze klant om de IT-delivery organisatie volgens hoge professionele normen te structureren en te beheren om hun bedrijfsstrategie te ondersteunen. De IT Delivery Manager rapporteert rechtstreeks aan de CEO die de ontwikkeling en levering coördineert met de belangrijkste spelers van het bedrijf en de ICT-organisatie in een agile bedrijfsmodel. De IT Delivery Manager leidt de development (scrum) - en operationele teams en coördineert vanuit een functioneel oogpunt de levering van de keten van ontwikkeling tot productie met de verschillende waardestromen en architecten. Om de levering en beschikbaarheid te beveiligen, beheer je de infrastructurele "run" -activiteiten om te voldoen aan de hoogste professionele normen voor beveiliging, beschikbaarheid en continuïteit. Functie Communiceren met relevante stakeholders, de Value Stream-eigenaren en architecten op strategisch tactisch en operationeel niveau Organiseren van de (oplossing) delivery van de development portfolio door de development teams in nauwe samenwerking met de value stream eigenaren en architecten Implementeren van het agile operational framework, een geschikte cross-value-stream IT-governance structuur met duidelijke strategie en doelstellingen, KPI’s, meting, rapportage, controle en vergaderstructuur Organiseren van het cross value stream IT-budget voor investeringen en bewaken van de budget realisatie die nodig is voor de implementatie van bedrijfsprocesverbetering of innovatie. IT-budgetten, investeringen en innovaties instellen en bewaken in overeenstemming met de bedrijfsstrategie en value chain specifieke architectuur Verantwoordelijk voor regelmatige rapportage over cross value stream Solution Delivery, op prestaties, kwaliteit, kosten en tijd. Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een uitstekende IT-infrastructuur en activiteiten volgens de hoogste normen voor beveiliging en beschikbaarheid. Agile werkwijze hanteren binnen de IT teams, de ontwikkelingsteams en operationele teams om kwantiteit en kwaliteit te borgen en om hogere professionele en intrinsieke normen te realiseren. Adviseren over de nieuwste informatie- en technologie trends en geïnformeerde besluitvorming over bedrijfsprocessen, informatie en IT.
  1 broker
 • Freelance P2P Consultant/Transformatiemanager voor Multinational

  2 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor een van onze relaties, een multinational in Amsterdam, komen wij graag in contact met een freelance P2P Consultant/Transformatiemanager. Startdatum is in overleg ergens in oktober/november voor minimaal 12 maanden.  Organisatie In deze interim opdracht wordt het jouw taak om kritisch te kijken naar het huidige P2P proces om vervolgens op basis van jouw ervaring en kennis een road map te maken voor het inrichten van een efficiënt en effectief Purchase-to-pay proces. De total spend in scope is ruim EUR 1mld. Zaken als scoping, autorisatie, purchase orders processen, budgetbewaking, kostenallocatie, vendor-management, budgetbewaking, etc. zijn allemaal van toepassing op deze interim opdracht. Vervolgens ga jij deze roadmap in de rol van Transformatiemanager uitrollen. Belangrijkste Stakeholders zijn Procurement en Finance.
  1 broker