Finance opdrachten | 55 opdrachten
 • Interim Projectmanager Unit4 Business World

  1 minuut geleden

  Onbekend - Rotterdam

  De afdeling financiën van onze opdrachtgever is een aantal jaren geleden gecentraliseerd. Tijdens de centralisatie werd er gekozen om Unit4 Business World te implementeren. Op dit moment wordt er door de opdrachtgever een stuurgroep samengesteld om het interne gebruik van Unit4 Business World naar een hoger niveau te tillen. Ter versterking van de stuurgroep is de opdrachtgever hierdoor op zoek naar een interim projectmanager Unit4 Business World met een financiële achtergrond. Taken en verantwoordelijkheden Je schrijft verbetervoorstellen omtrent het efficiënter gebruik maken van het pakket Unit4 Business World; Je inventariseert de "quick wins" die te behalen zijn omtrent het gebruik van Unit4 Business World; Je voert interviews zodat je een inventarisatie kan maken waar de gebruikers vanuit de afdeling financiën op dit moment het meest tegen aan lopen; Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van een projectplan. Functie eisen Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding in bedrijfseconomie of accountancy; Je hebt minimaal tien jaar werkervaring opgedaan in een financiële functie (control of management); Je hebt in het verleden een Unit4 Business World implementatie begeleid vanuit de afdeling financiën; Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust; Ben je of kom je binnenkort weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht en zou je meer informatie over de opdracht willen hebben? Solliciteer dan op deze vacature en bij gebleken geschiktheid zal er contact met je worden opgenomen.
  1 broker
 • SENIOR FINANCIEEL ADVISEUR

  15 uur geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Je fungeert vanuit je eigen vakgebied als "partner in business" voor je klant (gemeente, gemeenschappelijke regeling) en je ondersteunt de klant bij het samenstellen van de begroting, de jaarrekening en de tussentijdse rapportages. Je toetst en adviseert op veelal tactisch/strategisch niveau over de inrichting en het beheer van financiële administratie.  Samen met je klant zorg je voor een optimalisatie van deze inrichting en onderzoek je mogelijkheden tot het verbeteren van de werkwijzen en processen.   Je houdt je bezig met het (door)ontwikkelen van modellen voor de begroting en de jaarrekening en je volgt actief de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast verricht je ook de meer complexe werkzaamheden binnen het vakgebied en kan je  projectmatig werken.   Je komt in een team te zitten met leuke en betrokken collega's die een diverse achtergrond hebben op financieel gebied en het is je streven om de dienstverlening van het SCD op rolletjes te laten verlopen. Je werkt binnen het SCD samen met verschillende disciplines zoals treasury, fiscalisten, P&O en administratieve medewerkers en zoekt automatisch de verbinding. Naast gevoel bij cijfers vinden we communicatieve eigenschappen belangrijk. Als "partner in business" verlies je immers het totaalplaatje niet uit het oog, ben je de brug naar de klant en weet je gericht een boodschap over te brengen.
  1 broker
 • FINANCIEEL ADVISEUR

  15 uur geleden

  Gemeente in Zuid-Holland - Rotterdam

  Je bent een constructieve en oplossingsgerichte financieel adviseur die het college van B&W, management en de teams in de organisatie bijstaat en helpt om de inhoudelijke ambities in een continue veranderende omgeving waar te maken. Je kent de wet- en regelgeving waaraan gemeenten moeten voldoen. Je benoemt scherp de grenzen en bedenkt oplossingen vanuit wat de bedoeling is; Je draagt bij aan de totstandkoming van de Planning & Control cyclus en adviseert over ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën. Daarnaast ben je betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke projecten, waarbij je toeziet op het naleven van financiële richtlijnen en randvoorwaarden; Vanuit je ervaring, vakmanschap en proactieve instelling, volg je de ontwikkelingen en help je mee om grip te houden op de financiële sturing. Dit vraagt doorlopende monitoring van: risico’s; realiseren van doelen; knelpunten in de bedrijfsvoering; financiële budgetten en politiek bestuurlijke gevolgen; Naast het meer toekomstgerichte adviseren werk je ook aan het opstellen van rapportages en uitvoeren van interne controles. Je beschikt over een goed analytisch vermogen en weet de wereld achter de cijfers te vertalen en eenvoudig en begrijpelijk uit te leggen aan bestuur, management en collega’s; Je werkt samen met je collega's binnen je team en van het Servicecentrum, waar de uitvoering van de financiële administratie is ondergebracht. Je neemt actief deel aan lokale en regionale overleggen en projectgroepen.
  1 broker
 • SENIOR ADVISEUR INTERNE CONTROLE

  15 uur geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Het team Interne controle is bezig met een verbeterslag van het Interne controleproces om dit om te vormen van een traditioneel intern controleproces, dat vooral kijkt naar financiële rechtmatigheid (financial control) naar een controleproces dat ook nadrukkelijk kijkt naar doeltreffendheid en doelmatigheid van processen (business control) om zo extra toegevoegde waarde te hebben voor het management. Als Senior Adviseur Interne controle heb je een uitvoerde taken (voor een aantal controles) maar vooral ook een coachende rol naar de andere adviseurs om hen te helpen om bovenstaande verandering van financial control naar business control door te voeren. Meedenken over nieuwe methoden van onderzoek en gespreksvoering zijn hier nadrukkelijk onderdeel van. Niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktische uitvoering van de onderzoeken (learning by doing). 
  1 broker
 • FINANCIEEL MANAGER

  15 uur geleden

  Ministerie van Veiligheid en Justitie - Brussel

  In het kader van de aanbestedingstrajecten binnen het ERIN programma is de DT&V op zoek naar een financieel manager.. Functieomschrijving  Het geven van financieel advies in het algemeen en in het bijzonder binnen de kaders van AMIF voor wat betreft o.a. het ERIN programma in het algemeen en de aanbestedingstrajecten van het ERIN programma in het bijzonder;  Het aanvullen van partnerschapsovereenkomsten in samenwerking met de technisch inkoopondersteuner en onder coördinatie van de externe projectmanager;  Het geven van advies over de Europese kaders en richtlijnen en de benodigde systemen en instrumenten met betrekking tot het budgettair kunnen doorgronden van het plan van aanpak voor de uitvoering van het project; Verantwoordelijk voor het opstellen van de projectbudgetten en het financieel beheer hiervan en voor de tussentijdse en eind verantwoording.  Het coördineren van alle financiële taken en acties die voortvloeien uit het plan van aanpak en de bijkomende financiële verantwoordelijkheden en het beheersen van de financiële risico’s onder supervisie van de Projectleider;  Het organiseren van financiële overleggen met in- en externe partners;  Het coördineren van alle financiële stromen tussen de projectpartners, de subsidieverstrekker en de subsidie ontvanger en intern bij de DT&V;  Het opstellen en bijwerken van voor het project benodigde (Engelstalige) rapporten en documenten;  Het periodiek rapporteren aan de Projectleider en andere partners en het directie beraad van de DT&V;  Het mede beheren van de projectadministratie (i.s.m. de projectmanager en de (sr.) administratief medewerker EU projecten);  Schakelfunctie met de uitvoerende onderdelen van de DT&V en buitenlandse zusterdiensten;  Schakelfunctie met de DT&V afdelingen, zoals: communicatie, inkoop en andere ondersteunende onderdelen;  Alle bovengenoemde taken worden in samenwerking met de andere leden van het inkoopteam en de PMU uitgevoerd. Achtergrond ERIN programma: Het “European Reintegration Network” (ERIN) is een netwerk van 18 partnerorganisaties uit EU-lidstaten, Schengen-geassocieerde landen en Australië die samen herintegratieondersteuning inkopen voor vreemdelingen zonder verblijfstitel in de deelnemende landen. Het Netwerk richt zich daarbij op de inkoop (contractering) van dienstverlenende organisaties in meer dan 30 derde landen. Het gaat daarbij om dienstverlening ná terugkeer. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit: arbeidsbemiddeling, begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf, doorverwijzing naar onderwijsinstellingen, bemiddeling bij medische diensten, ondersteuning bij het vinden van (tijdelijke) huisvesting, airport pick-up en doorreis naar de eindbestemming in het land van herkomst en andere meer op maat gemaakte assistentie. De dienstverleners in deze landen zijn in de regel niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties (NGO’s/IGO’s).De DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ERIN Netwerk als programmaleider en treedt namens de deelnemende ERIN partners als eindverantwoordelijke voor de onderhandelingen met dienstverlenende organisaties. Het ERIN programma wordt mede gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie -en Integratie Fonds (AMIF) en eindigt op 30 november 2021 (dit wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 1 juli 2022). Het ERIN programma wordt met ingang van 1 juli 2018 opgenomen in het nieuw te starten “European Return and Reintegration Network” (ERRIN). De reeds gestarte herintegratieprojecten en andere programma-activiteiten zullen echter gewoon doorgaan, zij het onder een andere naam (met een hogere begroting maar wel met een gelijkblijvende einddatum tot 1 juli 2022). Er bestaat een kans dat het ERRIN Netwerk in 2020 wordt overgenomen door het Europese Grensbewakingsagenstschap FRONTEX. Het ERIN programma wordt grotendeels gefinancierd uit EU-gelden, het voornoemde AMIF. Het resterende deel wordt bijgedragen door de ERIN partners die deelnemen aan het programma. De DT&V is verantwoordelijk voor de implementatie van het ERIN programma en draagt de financiële verantwoordelijkheid. In het kader van de uitvoering van het programma, waaronder aanbestedingstrajecten, is de DT&V de opdrachtgever voor de externe partij die de opdracht gegund krijgt.  
  1 broker
 • Business Controller Retail

  16 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Scotch & Soda is hiring! I am looking for a Globa Retail Business Controller. Do you see yourself working in one of the biggest fashion brands? Check out the job desciption. About Scotch & Soda With a revenue of €350 million, Scotch & Soda produces and sells its fashion & apparel collections over 65 countries. Currently they operate in 250 retail stores globally, half of which are company owned. From the HQ in Amsterdam they will plan a further international store roll-out to strengthen its global presence. Main tasks & responsibilities To facilitate their growth ambitions, they are looking for someone with a passion for retail. Someone who takes the lead in business planning and performance analysis, understands the story behind the numbers, and is able to drive and support business development based on these numbers. Someone who likes the dynamics of a fashion company, working closely together with both the central retail team and the local retail teams in key countries to drive sales growth, profitability improvement and store expansion. As a key member of the global controlling team, you work closely together with the controllers of the wholesale and e-commerce activities to advance and accelerate Scotch & Soda’s omni-channel strategy. You are responsible for driving retail performance by initiating change, challenging the retail teams, monitoring KPI’s and developing business cases for new stores. You will be the business controller for the retail teams on all finance related matters and will be setting their budgets as well on top line as bottom line. Your profile At least 5 years of working experience within controlling, preferably in fashion and/or retail. (post) graduate degree in economics or controlling is a pre Talented and ambitious finance professional, with a positive attitude and a hands on approach, who likes to work in a dynamic and informal environment. Strong communicator who can represent finance at leadership team level and knows how to get things done. Aslo during board meetings. Knowledge of AX, Clickview and Tagetik is helpful. What's in it for you? Excellent salary. Different growth opportunities. Bonus scheme based on personal and company goals. Do you want to help build the future for one of the best fashion retailers in Europe? Apply now by uploading your CV.
  1 broker
 • Interim finance professional

  18 uur geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Door de professionalisering van de non-profit industrie krijgen wij bij Robert Walters regelmatig het verzoek een interim finance manager te koppelen aan diverse casussen. Robert Walters wordt ingezet om te ontzorgen op het gebied van ondercapaciteit, implementaties, tijdelijke vervanging en projectmatige vraagstukken. Ben jij een interim finance manager of ben je aan het oriënteren om een interim finance professional te worden? Wij gaan graag het gesprek met jou aan. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven die actief zijn in de non-profit en publieke sector. De portfolio van opdrachtgevers bestaat uit o.a. stichtingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, kennisinstituten en gemeentes. Voor de volgende opdrachten wordt er veelal een interim finance manager ingezet: Financial Controller; Business Controller; Project Controller; Finance Manager; Financial Accountant; Om als interim finance manager een positieve bijdrage te kunnen leveren bij onze opdrachtgevers worden er een aantal basiscompetenties van je verwacht, namelijk: Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de genoemde sectoren; Afgeronde HBO of universitaire opleiding in Bedrijfseconomie, Business Administration of Accountancy; Kennis van RJ645 of RJ650 is een pre; Analytisch sterk; Zelfstandig en ondernemend; Uitstekende communicatieve vaardigheden; Ben je geïnteresseerd om bedrijven tijdelijk te ondersteunen waarbij jouw expertise goed van pas komt? Stuur dan vandaag nog je sollicitatie. Bij nodig gebleken geschiktheid zullen wij contact met je opnemen voor een persoonlijk gesprek.
  1 broker
 • Interim Financial Accountant

  18 uur geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Robert Walters is wereldwijd een toonaangevende specialist op het gebied van werving en selectie en de bemiddeling van interim professionals. Regio Rotterdam en Den Haag huisvest meerdere grote opdrachtgevers waarvoor Robert Walters regelmatig wordt ingezet om een interim financial accountant te werven. Een interim financial accountant wordt ingezet om de organisatie tijdelijk te ondersteunen in een periode van verandering. Als interim financial accountant wordt je doorgaans ingezet voor de volgende opdrachten: Backfill voor interne projecten bij de organisatie; Procesverbetering; Tijdelijke vervanging vanwege zwangerschapsverlof of ziekte; Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende sectoren: FMCG; Retail; Productie; Oil & gas; Logistiek; Chemie; Telecom; Om de opdracht succes uit te kunnen voeren als interim financial accountant voldoe je doorgaans aan de volgende criteria: Minimaal drie jaar relevante werkervaring; Werkervaring met een ERP pakket zoals SAP of Navision; Ervaring met US GAAP of IFRS (pre); Afgeronde HBO of universitaire opleiding in Bedrijfseconomie, Business Administration of Accountancy; Pro-actief en handson; Wij brengen op dagelijkse basis klant- en interim professional al 27 jaar met elkaar in contact. Wil je graag horen wat de mogelijkheden zijn als interim professional of wil je graag advies welke stappen je moet ondernemen om een interim carrière op te starten? Solliciteer dan op de functie. Bij nodig gebleken geschiktheid zullen wij contact met je opnemen voor een adviesgesprek.
  1 broker
 • Head Finance & Control (vast)

  21 uur geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Head Finance & Control. In deze rol rapporteer je aan de Director Finance en ben je mede verantwoordelijk voor het financiële beleid. Je bent een volwaardig sparringpartner voor de rest van de organisatie en helpt bedrijfsbreed met de ontwikkeling en implementatie van een financiële visie. Organisatie Omzet van deze organisatie is ongeveer 30 mln en er werkt zo'n 100 man. De finance en control afdeling bestaat uit 3 man. Functie In deze rol ben je bezig met: - herinrichten Internal Control Framework - continuous improvement van de systemen en processen - leiding en sturing geven aan de afdeling finance - het creëren van management informatie en rapportages
  1 broker
 • Freelance Accounting Officer Corporate/ Holding Accounting (Key- user AFAS)

  21 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Van een van onze opdrachtgevers hebben we een nieuwe interim-aanvraag ontvangen voor een procesmatig ijzersterke Freelance Accounting Officer (Corporate Accounting) met key-user ervaring van AFAS (efficiëntieslag, optimalisatieslag, workflows inrichten, PO- proces werkend maken, van manueel naar geautomatiseerd in AFAS). Starten per direct, allereerst voor 3-4 maanden.  Functie Deliverables als volgt;  - Optimaliseren van goedkeuringsproces inkoopfacturen - Optimaliseren van activaregister (lease accounting bijv.) - Expense claim systeem verbeteren - Uitvoeren reguliere GL/ AP/ AR- werkzaamheden.
  1 broker
 • Senior Projectmanager Informatievoorziening (IV)

  21 uur geleden

  Onbekend - Onbekend

  Functie Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van IT projecten op diverse niveaus. Deze projecten bevinden zich op het terrein van het digitalisering, informatisering en automatisering van bedrijfsprocessen, waar het accent de ene keer meer op functionele aspecten ligt en bij een ander project meer op de technisch inhoudelijke zaken. (Business/IT alignement) Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT aspecten van de projecten; Je stuurt het IV projectteam aan, inspireert en coacht; Je voert de coördinatie van de IV-ICT realisatie over alle partijen heen, afspraken maken, aanjagen, bewaken van de voortgang en samenhang. (stakeholdermanagement)
  1 broker
 • Freelance Consolidatie Specialist (met M&A ervaring)

  1 dag geleden

  Onbekend - Oosten van Nederland

  Voor een van onze opdrachtgevers in de industriële sector zijn wij op zoek naar een Freelance Consolidatie en Reporting specialist. Start van de opdracht is per 1 oktober voor de duur van tenminste 5 maanden op basis van 32 uur. Functie Jouw specifieke kennis gaat de afdeling helpen met de grote organisatorische veranderingen die op korte termijn volgen. Je bent verantwoordelijk voor het opnieuw inrichten van de Accounting Manual en het bijbehorende proces. Vervolgens zal je elke maand bezig zijn met de consolidatie van alle (wereldwijde) units. Daarnaast dient de externe verslaglegging voor zowel de divisie als de groep begeleid te worden (kwartaal en jaar). Tot slot ben je ad hoc betrokken bij alle spelende vraagstukken op het vlak van reporting en behandel je de coördinatie met de externe accountants.
  1 broker
 • Freelance Senior Data Analyst

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Voor een van onze opdrachtgevers zoeken wij een fulltime Freelance Senior Data Analyst voor een periode van zes maanden. Organisatie Functie Als meewerkend voorman in het team, ben jij degene die je bezighoudt met het naar een hoger plan trekken van de verschillende data. Je verzamelt en controleert gegevens om deze te verwerken tot informatie. Met behulp van de verzamelde gegevens en analyses wordt er vervolgens een strategie bepaald.  Controleren van data op correctheid Initiëren, vormgeven en voorbereiden van onderzoeken Verrichten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ontwikkelen van datamodellen Opstellen van rapportages, al dan niet met aanbevelingen Uitbrengen van advies aan het management
  1 broker
 • Concerncontroller a.i.

  1 dag geleden

  Onbekend - Onbekend

  Als Concerncontroller ben je verantwoordelijk voor: • Leidinggeven aan de afdeling Business Control waarbij je medewerkers ondersteunt, faciliteert en inspireert tot vernieuwing (8 medewerkers); • Verdere inrichting van de afdeling Business Control waaronder ook de functies van Data-Management en Bestuurlijke Informatievoorziening; • Verder ontwikkelen van en uitvoering geven aan de Planning & Control cyclus; • Coördineren en opstellen van de meerjaren planning en begroting; • Het opleveren van de Concern Management Rapportage; • Adviseren van de Directeur en College van Bestuur m.b.t. het strategische financieel beleid; • Vertalen van strategische instelling en doelstellingen in duidelijke KPI’s op concernniveau; • Risicomanagement: het identificeren en beoordelen van risico’s alsmede het monitoren van deze risico’s; • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen aan de diverse afdelingen; • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het MT bij bedrijfseconomische vraagstukken, risico’s en kansen; • Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning, budgettering en bestuurlijke informatievoorziening/ datamanagement; • Onderhouden van interne contacten; • MT-lid van de afdeling.
  1 broker
 • Interim Financial Controller

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Ben je een interim Financial Controller? Werk je graag voor één van de grootste (internationale) organisaties in de regio Amsterdam? We komen graag in contact met interim Financial Controllers met minimaal 3 jaar ervaring in de Manufacturing and Production, Building and Construction, Energy, Engineering, Telecommunications of Utilities sector. Taken als interim Financial Controller: Analyseren en opstellen van financiële rapportages; Verantwoordelijk voor de AO/IC; Voorbereiden en verzorgen van de interne en externe financiële verslaglegging; Analyseren van financiële trends en cashflow forecasts. Profiel van een interim Financial controller: Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; Afgeronde HBO of universitaire opleiding in Bedrijfseconomie, Business Administration of Accountancy; Aanvullende opleiding RA is een pre; Analytisch sterk; Flexibel en hands-on; Zelfstandig en ondernemend; Teamspeler en multitasker. Interesse? Reageer dan direct!
  1 broker